Page 6

Tule Sairaan Hyväksi Hoitajaksi

HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE ON NOIN 2000 OSAAJAN TYÖPAIKKA Hyvinkään sairaanhoitoalue on innostava, vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien työpaikka. 6 Henkilöstöllä on mahdollisuus työuran kestävään jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä osaamisen mukaiseen urakehitykseen. Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytys ja työhön opastus tapahtuu ohjaukseen ja opetukseen motivoituneen nimetyn perehdyttäjän toimesta. Perehdytys on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa uusien työntekijöidemme työmotivaatioon, hyvään suoriutumiseen työtehtävissä ja työviihtyvyyteen. Kehitämme jatkuvasti palkitsemis- ja palkkausjärjestelmää kannustavaksi ja tavoitteiden saavuttamista tukevaksi. Kannustava palkitsemis- ja palkkausjärjestelmä koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisista palkanosista, tulospalkkiosta, lyhyen aikavälin kannustimista ja henkilöstöeduista. Näistä voit neuvotella lähiesimiehesi kanssa. Henkilöstöeduilla haluamme huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja työviihtyvyydestä. Merkittävimpiä henkilöstöetuja ovat laajennettu työsuhdematkalippu, sairaan lapsen hoitopalvelu (Karhunpoika), koulutusmahdollisuudet sekä monipuolinen virkistys- ja liikuntatoiminta. Työaikajärjestelyjä voidaan tarvittaessa mukauttaa elämäntilanteeseesi. Joustavilla työaikajärjestelyillä tuemme henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista.


Tule Sairaan Hyväksi Hoitajaksi
To see the actual publication please follow the link above