Page 10

Husari_7_2015

lyhyet Sydänsiirtotoiminnan käynnistäjä HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen toimiala-johtaja Markku S. Nieminen jää eläkkeelle ensi vuoden alusta. Niemisellä on ollut vah-va tutkija- ja kehittäjäura Hyksissä. Hän on yksi siteeratuimpia suomalaisia lääketieteen tutkijoita. – Tutkimusurani käynnistyi vuonna 1971, kun lääketieteen kandina aloin harjoitella sydä-men ultraäänitutkimusta, Nieminen kertoo. Nieminen valmistui lääketieteen lisen-siaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1974 ja väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1977. Nieminen toimi tämän jälkeen Hyksissä sisätautien apulaislääkärinä ja erikoislääkäri-nä, jonka jälkeen tie vei Yhdysvaltoihin vuo-deksi. Vuonna 1982 Nieminen oli tehnyt jo yli 30 julkaisua ja sai dosentin arvon. Samana 10 7 | 2015 HUSARI Husari verkossa Lue aikaisempia Husarin numeroita verkossa, www.hus.fi/lehtiarkisto hänet nimitettiin Meilahden I sisätau-tien klinikalle kardiologian erikoislääkäriksi. Sydänsiirtotoiminnan aloittamiseen liit-tyen Nieminen kävi vuonna 1984 Saksassa viikon koulutuksessa ja lokakuun alussa sa-mana vuonna hän kirjoitti toimintaohjeen sydänsiirtotoiminnan käynnistämiseksi. En-simmäinen sydänsiirto Meilahdessa tehtiinkin vuonna 1985 helmikuussa. – Ensimmäiset 200 sydänsiirtoa kulkivat periaatteessa käsieni kautta, ja sillä tavalla po-tilaat tulivat hyvin tutuiksi. Vuonna 1997 Nieminen nimitettiin Hel-singin yliopiston professoriksi, jona hän on ol-lut edelleenkin ensi heinäkuun loppuun asti. – Olen päässyt olemaan mukana eturivin tutkimuskokonaisuuksissa ja se on ollut erit-täin palkitsevaa. Tuhansien leikkausten Hernesniemi palkittiin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi Helsingin yliopiston neurokirurgian professorille ja HUS:n neurokirurgian klinikan ylilääkäri Juha Hernesniemelle Konrad ReijoWaaran palkinnon. Palkinnon perusteluna on Hernesniemen poikkeuksellinen ura kliinisenä neurokirurgina ja mikroneurokirurgisten tekniikoiden kehittäjänä, opettajana ja tutkijana. Hernesniemi jäi eläkkeelle ylilääkärin ja professorin virasta tänä vuonna. Juha Hernesniemi opiskeli lääkäriksi Zürichissä 1966–73 ja tutustui jo silloin mikrokirurgiseen leikkaustoimintaan. Hän erikoistui neurokirurgiaan Helsingissä ja siirtyi Kuopion yliopis-tolliseen sairaalaan neurokirurgian poliklinikkaan 1980. Vuonna 1997 hän siirtyi Helsinkiin neurokirurgian professoriksi ja Hyksin neurokirurgian osaston ylilääkäriksi. Professori Hernesniemi on osallistunut urallaan yli 70 000 neurokirurgisen potilaan hoitoon ja suorittanut yli 16 000 kes-kushermostoon kohdistuvaa leikkausta. Hänellä on poikkeukselli-sen laaja kokemus Suomessa yleisen aivovaltimon pullistuman eli aneurysman repeämisestä johtuvista leikkauksista. – Juha Hernesniemi on kaikkien aikojen tunnetuin suomalai-nen kirurgi maailmalla. Lähes 3000 neurokirurgia kaikkialta maa-vuonna ilmasta on käynyt seuraamassa Hernesniemen leikkauksia Töölön sairaalassa. Hernesniemi tunnetaan kansainvälisesti alansa ehdottomana auktoriteettina ja opettajana, sanoo Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen pu-heenjohtaja professori Markku Savolainen.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above