Page 22

Husari_7_2015

Vuoden alusta HUS-Apteekin Helsingin Meilahden toimipisteen toiminta kaksinkertaistuu kun Helsingin kaupungin lääkehuolto siirtyy HUS-Apteekin hoidettavaksi. Suuren koon myötä saadaan etua kilpailutuksella ja automaation käytöllä. 22 7 | 2015 HUSARI Lääkekulujen kasvaessa on positiivisella puolella se, että yhä useampi saa apua sairauk-siinsa uusien lääkkeiden avulla ja samalla vä-hentävät kustannuksia muilla sairaanhoidon osa-alueilla. Yksi esimerkki on C-hepatiitti, jonka hoito on mullistunut uusilla kalliilla suun kautta otettavilla lääkkeillä. Aikaisemmin vaihtoehto on ollut pitkään kestävä pistettävä inferonihoito ja pahimmillaan maksansiirto. – Tämän kaltaisissa kalliissa uusissa lääk-keissä olisi järkevää tehdä valtakunnallinen kilpailutus, Carlsson sanoi. HUS-Apteekki kilpailuttaa lääkehankin-tansa kahden vuoden välein. Vuonna 2015 kilpailutuksessa oli 8500 eri nimikettä. Suo-men lääkemyynnistä 26 prosentti eli reilu puoli miljardia euroa on sairaalamyyntiä ja HUS:n osuus siitä on neljännes. HUS-Ap-teekki hoitaa lisäksi myös suurimman osan muiden Uudenmaan kuntien lääkehuollosta. – Kilpailutus tuo suurimmat hyödyt. Parhaimmillaan alennusprosentit lääkkeis-sä ovat yli 99 prosenttia tukkuohjehinnas-ta, HUS-Apteekin toimitusjohtaja Kerstin Carlsson kertoi Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunnan seminaarissa mar-raskuussa. HUS:ssa suurimmat lääkekustannukset tulevat syövän, veritautien sekä infektioiden hoidosta. Lääkekustannuksia nostaa muun muassa se, että yhä useammin paras lääke on biologinen, jolle ei löydy kilpailevaa tuotet-ta. – Väki vanhenee ja lääkekustannukset nousevat. Uusien hoitomuotojen lääkkeet ovat kalliita ja potilaat ovat valistuneempia ja vaativampia. Tästä seuraa, etteivät rahat riitä entiseen malliin, Carlsson sanoo. Robottikäsivarsi poimii lääkepakkaukset yksitellen hyllyyn. Hyllytys keskeytyy jos tulee tarve keräillä lääkkeitä lähetykseen.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above