Page 24

Husari_7_2015

Säästöjä syntyy paremmilla prosesseilla HUS:n diagnostisten liikelaitosten johtokunnan seminaarissa HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja HUS-Apteekki esittelivät toimin-taansa liittyviä kustannushaasteita. Asiakkaan näkemyksiä kertoi-vat Hyksin syöpäkeskus ja Espoon terveyspalvelut. – Tämä on toivottavasti lähtölaukaus vaikuttavuuskeskustelulle, jolla uudet ratkaisut ja parhaat käytännöt saadaan käyttöön sekä palveluissa että hoitoketjutasolla, sanoi johtokunnan puheenjoh-taja ja HUS:n hallituksen jäsen Suzan Ikävalko (vihr.) seminaarin avauksessa. Ikävalkon mukaan terveydenhuollon kustannusten ja kysynnän kasvaessa jatkuvasti on tärkeää käydä priorisointikeskustelua sekä etsiä toimivia ratkaisuja tilaajan eli perusterveydenhuollon ja HUS:n osaamiskeskusten ja tuottajan eli liikelaitosten välillä. – Jo pelkästään olemassa olevan tiedon parempi hyödyntäminen ja yhteinen ohjeistus vaikuttavat palveluiden käyttöön ja hoitoket-jun sujuvuuteen, Ikävalko sanoo. HUS-Kuvantamisen toimitusjohtaja Jyrki Putkonen muistutti vaativien ja aikaa vievien tutkimusten määrän olevan kasvussa. – Tutkimusten laajuutta pitää huolellisesti harkita. Täsmällisen kysymyksen asettelun kautta voimme tuottaa paremmin tarpee-seen vastaavia tutkimuksia edullisemmin, Putkonen sanoi. 24 7 | 2015 HUSARI Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono muistutti, että syöpähoidon lääkehoito on vaikuttavaa, mutta kallista. Syöpäkes-kuksessa lääkekulut ovat koko toimintakuluista noin 30 prosenttia. Geenitutkimus ja uudet lääkkeet parantavat ja tarkentavat syövän-hoitoa muun muassa lisäämällä hoidon vaikuttavuutta. Uusien lääkkeiden käyttöönotto on haastavaa, koska kustannus-ten vastapainona on ihmisten elämä. Bonon mukaan yhtä yksittäis-tä syöpälääkettä ei ole keskuksessa otettu käyttöön, koska hoidon vaikuttavuus ei ollut riittävä Fimean arvion mukaan. – Fimea antaa lääkkeistä arvokkaan arvion uuden pika-analyysi-menetelmän kautta, mutta sekään ei anna lopullista hoitosuositus-ta. Jonkinlainen liikennevalojärjestelmä olisi hyvä, Bono sanoi. Espoon terveyspalveluiden johtava ylilääkäri Tuija Kumpulainen kertoi esimerkkejä hoitoprosessien yksinkertaistamisesta terveys-aseman ja HUS:n välillä. – Yksinkertainen on yleensä paras ratkaisu. Turhien välitoimin-tojen karsiminen nopeuttaa palvelua, Kumpulainen sanoi. Päätoimittaja Marja Aarnipuro kertoi potilaan näkökulman muun muassa syöpäseulonnoista. – Ymmärrän, että tilastollisesti on helppo perustella, ettei seu-lontoja aina tarvita. Potilaalle jolta syöpä löytyy, seulontojen tar-peellisuus näyttää kuitenkin aivan toisenlaiselta, Aarnipuro sanoi. Aarnipuron sairastaessa ei ollut käytössä esimerkiksi teksti-viesti- ilmoitusta, jolla ilmoitetaan verikokeiden tuloksista ennen kemoterapiaa. – Tekstiviesti-ilmoitukset ja erilaiset sovellukset tuovat varmasti lisää apua hoitoihin ja sen jälkeiseen aikaan, Aarnipuro sanoi. HUS-apteekin kehittämispääl-likkö Marita Saanila-Sotamaan mukaan robottien avulla farmasistit pääsevät tekemään järkevämpiä töitä kuin lääkkei-den hyllyttämistä.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above