Page 26

Husari_7_2015

26 7 | 2015 HUSARI Terveyskylä aukeaa vuoden alkupuolella TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVAT: Terveyskyla.fi HUS:n Virtuaalisairaala-hankkeen koor-dinoimana Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuus ottaa vuoden 2016 alkupuolella askeleen eteen-päin, kun Painonhallintatalo.fi ja Harvinaissai-raudet. fi avautuvat. Terveyskylän seuraavien vuosien aikana kehittyvät palvelut ovat osa ter-veydenhuollon digitalisaatiota. Tavoitteena on terveyspalveluiden saata-vuuden ja tehokkuuden parantuminen sekä asiakaskokemuksen ja laadun parantuminen. – Terveyskylän kaikille avoimia palve-luita voidaan käyttää eri puolilta Suomea. Teemme yhteistyötä myös muiden kansallisia eTerveyspalveluja suunnittelevien hankkeiden kanssa, kertoo kehittämispäällikkö Sirpa Ar-vonen. Virtuaalisairaaloiden näkyvä osa on eri erikoisalojen talojen portaalit. Terveyskylän taloja ja uusia palvelukokonaisuuksia kehite-tään asiakkaiden tarpeista käsin. Terveyskylä tarjoaa luotettavaa tietoa ja opastaa kansalaisia löytämään neuvoja ja apua muun muassa oma-hoito- ohjelmista. Taustalle on rakennettu taloille yhteinen tekninen alusta, jonka avulla hoitopoluillakin voidaan toteuttaa osa hoidosta turvallisesti myös etänä tai virtuaalisesti. Terveyskylän talojen hoitopoluilla perinteinen kohtaaminen sekä etänä sähköisesti saatu tuki vuorottelevat potilaan ”omalla polulla”. – HUS:n toimialojen, klinikoiden ja yksikköjen asiantuntijoiden kanssa yhdes-sä suunniteltavat ePalvelut liittyvät myös lean-kehittämiseen ja toiminnan muutoksen tarpeisiin, Arvonen sanoo. Lihavuus hallintaan Painonhallintatalon ytimenä on 12 kuukau-den pituinen tietokoneella ja matkapuheli-mella käytettävä terveyslaihdutusvalmennuk-sen ohjelma. Palvelu on osittain automatisoitu, mutta sen erikoispiirre on virtuaalinen valmentaja, joka tukee potilasta ja vastaa tarvittaessa ky-symyksiin. Valmentajina on muun muassa ra-vitsemusterapeutteja, hoitajia ja psykologeja. – Palvelussa käsitellään kaikkia painon-hallinnan osa-alueita kuten motivaatiota, ruo-kaa, liikuntaa, nukkumista ja stressiä, kertoo apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen HUS:n lihavuuskeskuksesta. Jokaisessa osa-alueessa on erilaisia viik-koharjoitteita. Ohjelma ehdottaa kullekin viikolle omaa harjoitetta, mutta käyttäjä ja


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above