Page 46

Husari_7_2015

aktuellt Mejla oss TEXT OCH FOTO: Lina Laurent Martti Hirn: ”Se möjligheterna i Ekenäs” 46 7 | 2015 HUSARI Vad vill du läsa i Husari? Vem vill du att vi ska intervjua? Kom med idéer per e-post: husari@hus.fi. Till samma adress kan du också skicka din adressändring. Ortopeden Martti Hirn flyttade till Ekenäs för sju år sedan efter att ha jobbat i över 20 år på olika universitetssjukhus runt om i Finland. Han önskar att HNS ska bli bättre på att utnyttja sina små sjukhus. Det är lunchdags på den kirurgiska avdel-ningen. Solen gassar utanför de stora fönstren och i rum nummer tre har flera patienter redan hunnit äta, en av dem är Kaarlo Pärnänen. Han har genomgått ett urologiskt ingrepp på morgonen och ska strax ringa sin hustru för att berätta att allt gått bra. – I natt var jag rätt nervös och det var svårt att sova. Jag har haft svårt med nattsöm-nen rätt länge eftersom jag måste gå på toalet-ten med minst två timmars mellanrum. Jag hoppas det blir bättre nu. Kaarlo Pärnänen är på många sätt en ty-pisk patient i Västra Nylands sjukhus. Han bor i huvudstadsregionen, vilket nästan hälf-ten av de som blir opererade i Ekenäs gör, och ingreppet han genomgått hör till de vanligas-te inom allmänkirurgin i HNS. Kaarlo Pärnänen är nöjd över att vara i Ekenäs. Han skickades hit från Peijas sjukhus och säger att vården fungerat smidigt. – Jag kom med taxi rakt till dörren och opererades nästan genast. Jag har bara gott att säga om vården, den är personlig. Visst var vården på Peijas också bra men det kändes mer som att besöka en fabrik. Gör reklam för allmänkirurgin Ortopeden och avdelningsöverläkare Martti Hirn vid Västra Nylands sjukhus skulle gärna se fler patienter som Kaarlo Pärnänen i Eke-näs. I grunden vill Martti Hirn att HNS ska bli bättre på att samarbeta, på att se möjlig-heterna i de små sjukhusen och på att mark-nadsföra sig till patienterna. Han påpekar att konkurrensen i vårdbranschen blivit allt hår- Redan i dag kommer cirka hälften av artroplastikens patienter i Ekenäs från huvudstadsregionen. Ortopeden Martti Hirn skulle vilja se ännu bättre samarbete inom HNS och att de stora enheterna skulle se möjligheterna i de små. ”Här kan vi erbjuda männis-konära vård i en vacker miljö.” Västra Nylands sjukvårdsområde har verksamhet dels på Västra Nylands sjukhus (somatik) och på Ekåsens område (psykiatri). Västra Nylands sjukhus är tvåsprå-kigt, ligger i Ekenäs och har jour 24 timmar i dygnet. Sjukvårdsområdets medlemskom-muner är Hangö, Ingå och Rase-borg. Tillsammans med HNS affärsverk sysselsätter sjukvårdsområdet ca 500 personer. Sjukvårdsområdet erbjuder under vardagar sina anställda och pa-tienter gratis busstransport mellan Helsingfors och Ekenäs.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above