Page 5

Husari_7_2015

Maailma on digitalisoitunut ja myös terveydenhuoltoala on nyt alkanut vauhdilla kehittämään omia digitaalisia palveluitaan. Käsitteellä eHealth on tarkoitettu tietokoneella käytettyjä etäterveys-palveluja. Kun yhä useampi käyttää nettiä mobiililaitteilla, käsitteeksi tuli mHealth, mobiili terveydenhuolto. Miljoonat ihmiset ovat viime vuosina ladanneet älypuhelimiinsa sovelluksia terveytensä ja hyvinvoin-tinsa EU-komissio on ennustanut, että mobiilin terveydenhuollon markkinat kasvavat 17,5 miljardiin euroon vuoteen 2017 mennessä. EU tukee tätä kehitystä ja pyrkii purkamaan esteitä mobiilin terveydenhuollon tieltä. Digitalisoitumisen myötä ihmisen mahdollisuus ottaa vastuuta oman terveydentilansa seuraamisesta ja hoidosta paranevat. Siitä syntyykin uusin muotikäsite, meHealth. Potilas seuraa älypuhelimestaan tilannet-taan ja ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin, jolle jää tulevaisuudessa Mitä hyötyä meHealthistä sitten on? Ensiksi sen odotetaan estävän sairauksia eli tuovan lisää pontta terveyden edistämiseen. Toiseksi sen avulla uskotaan päästävän aikaisempaa nopeammin sairauksien kimppuun, kun ne on voitu havaita ajoissa mobiililaitteissa olevien terveystietojen perusteella. Kolmanneksi se tuo kustannus- ja aikasääs-töjä HUSARI 7 | 2015 5 PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimituksen osoite HUS-viestintä Yhtymähallinto Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS Päätoimittaja, viestintäjohtaja Johanna Saukkomaa puh. 040 5597 118 Tuottaja Jukka Lehtinen puh. (09) 471 72025 Ilmoitusmarkkinointi Alma 360 Oy Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAMEDIA puh. 09 15 661 www.alma360.fi Lehden vastuu mahdollisista virheistä rajoittuu korkeintaan ilmoitushintaan. Seuraavan numeron ilmoitusaineiston viimeinen varauspäivä on tiistai 12.1.2016. HUSARI 1/2016 postitetaan 6.2.2016 Tilaukset ja osoitteenmuutokset Viestintäsihteeri Anu Rantanen puh. (09) 471 72007 husari@hus.fi HUS:n työntekijät tekevät osoitteenmuutoksen HUS-Plussaan. Paino: Kopio Niini Oy Taitto: Kia Hakala ja Tarja Sartolahti Kopio Niini Oy Kannen kuva: Osastonylilääkäri Tero Varpulan, osastonlääkäri Maarit Hultin ja osastonylilääkäri Jyrki Vuolan kuvasi Tero Hanski. Husari on Aikakauslehtien liiton jäsenlehti. ISSN 1457-3261 (painettu) ISSN 1458-8013 (verkkolehti) www.hus.fi/verkkohusari Sähköpostiosoitteemme: etunimi.sukunimi@hus.fi Juttuvinkit puh. (09) 471 72025 facebook.com/HUS.fi twitter.com/HUS_uutisoi linkedin.com youtube.com/HUSvideot MeHealth on täällä seurantaan. yhä enemmän neuvonantajan ja sparraajan rooli. terveydenhuollon ammattilaisille, kun lähes puolet terveydenhuollon ensikäynneistä korvataan mobiili-sovelluksilla. Sovellusten määrän kasvu edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta samaa kriittisyyttä kuin kaikki muutkin uudet hoitotavat. Erikoissairaanhoidon toimijana HUS ei seuraa sivusta digitalisaation vyöryä terveyden-huoltoon. Meillä on jo palkittu Mielenterveystalo, jota voivat käyttää kaikki suomalaiset, myös mobiilisti. Ensi vuonna julkaisem-me lisää verkossa toimivia palve-luja HUS:n virtuaalisairaaloissa eli Terveyskylässä. JOHANNA SAUKKOMAA päätoimittaja johanna.saukkomaa@hus.fi


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above