Page 7

Husari_7_2015

lyhyet Joulujuhla Kolmiosairaalassa Meilahden sairaaloiden perinteinen kaikille avoin joulujuhla järjestetään maanantaina 22.12. klo 15 - 16 Kolmiosairaalan aulassa. Juhlassa esiintyy Cantores Minores. Big Room yhdistää Traumakeskus-Syöpäkeskuksen rakentajat HUSARI 7 | 2015 7 Traumakeskus-Syöpäkeskus -hankkeessa kokeillaan Big Room -työskentelytapaa, joka yhdistää suunnittelijat, tilaajat, käyttäjät ja urakoitsijat. Big Room tarkoittaa työskentelytavan ohel-la fyysistä tilaa, jossa rakentamisen eri osapuolet kokoontuvat työskentelemään yhteiseen tilaan säännöllisin väliajoin. He ratkovat yhdessä ajan-kohtaisia tehtäviä ja ovat toistensa käytettävissä muihin projektiin liittyvissä asioissa. Meilahden sairaala-alueelle suunnitteilla olevasta Traumakeskus-Syöpäkeskuksesta käy-dyn arkkitehtuurikilpailun voitti neljän arkki-tehtitoimiston yhteenliittymä., johon kuuluvat AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architec-tures S.A., Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy. – Kilpailutehtävä osoittautui erittäin vaati-vaksi, toteaa palkintolautakunnan puheenjohta-ja, HUS-Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäki. Palkintolautakunnan mukaan voittajaeh-dotus on arkkitehtuuriltaan tyylikäs ja harkittu ja perusrakenteeltaan joustava. Toiminnallisilta ratkaisuiltaan sitä pidettiin kokonaisuudessaan kilpailun parhaana. Palkintolautakunta kiitti Syke-ehdotuksen istuvuutta olemassa olevien rakennusten lomaan ja suuresta koosta huolimatta kohtuullista mittakaavaa. Ehdotus muun muassa huomioi Meilahden tornisairaalan näkymät. Massoittelun pienuus, täsmällisyys ja keveys ovat ehdotukselle leimallisia. LASTEN LIHASTAUDIT – koulutus ammattihenkilöstölle 17.2.2016 Malmitalo, Helsinki Lihastautiliitto ry järjestää hoito-, sosiaali- ja kuntoutus- sekä koulunkäyntiin ja työelämään liittyvissä tehtävissä työskenteleville koulutuksen lasten lihastaudeista. Koulutuspäivän tavoitteena on oppia tunni-stamaan spinaalisen lihasatrofian (SMA) ja Duchennen lihasdystrofian erityispiirteet ja niiden vaikutukset sairastuneen henkilön elämänkaaren eri vaiheissa ja arjessa pärjäämisessä. Ohjelmassa lastenneurologi Pirjo Isohannin sekä fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, psykologin, Lihastautiliiton suunnittelijan puheenvuorot sekä kokemuspuheenvuorot lapsen vanhemmalta ja nuorelta. Koulutuksen tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta www.lihastautiliitto.fi. Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2016. Tervetuloa!


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above