Page 8

Husari_7_2015

lyhyet 8 7 | 2015 HUSARI Muista meilillä Mistä aiheesta haluaisit lukea jutun Husarista? Kuka olisi hyvä haastateltava? Ehdota juttuideaa sähköpostitse: husari@husari.fi. Samaan osoitteeseen voit lähettää myös osoitteenmuutokset. RIA:lta tunnustuksia Meilahden potilastornille HUS-alueella alhaisimmat sairaanhoidon kulut Helppo tapa ottaa rokotus Meilahden tornisairaalan aulassa oli jo toista kertaa potilaiden influenssarokotuspis-te. Potilaita on rokotettu osastoilla jo vuosia, mutta nyt myös omaiset ja ohikulkijat saivat rokotteen helposti. Influenssarokotusta saanut Luong Van Hung on ottanut rokotteen useana vuo-tena aiemminkin. Nyt hän tuli käymään Tornisairaalan rokotuspisteessä Kolmiosai-raalassa olleen lääkärin vastaanoton jälkeen. – Lääkäri sanoi, että tänne voi tulla ottamaan influenssarokotteen. Sainkin sitten hoidettua kaikki asiat kerralla kuntoon, Luong Van kertoo. Viime vuonna Tornisairaalan aulan rokotuspisteessä kävi noin tuhat potilasta ja lähiomaista. Tänä vuonna määrä ylittynee. Rokotuspiste oli auki marraskuun ajan. HYKS Tulehduskeskus organisoi potilasrokotuspisteeseen kaksi sairaanhoitajaa per rokotuspäivä. – Saamamme palaute on ollut pelkästään positiivista. Tämä on koettu vaivat-tomaksi tavaksi ottaa rokote. Monet ovat käyneet, kun ovat esimerkiksi menossa katsomaan omaistaan osastolle, sairaanhoitaja Carita Karttunen sanoo. Rokotuspiste madaltaa ihmisten kynnystä ottaa influenssarokote. Tämä palve-lee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. – Haluamme nostaa väestön influenssarokotuskattavuutta rokottamalla potilai-ta suoraan erikoissairaanhoidossa. Rokote on usein helpompi ottaa tässä, kuin hakeu-tua terveyskeskukseen. Rokotetun henkilön sairastumisen riski vakavaan influens-saan vähenee. Lisäksi influenssarokotuksin voidaan pienentää sydän- ja aivoinfarktin riskiä, infektiolääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo. Meilahden potilastornin peruskorjaushanke sijoittui jae-tulle toiselle sijalle Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL-Palkinto –kisassa. Tuomaristo kiitti muun muassa tiivistä yhteistyötä verottajan kanssa sekä tilaajavastuu-lain ja työsuojelulakien vaatimusten noudattamista jo hyvissä ajoin ennen lakien voimaantuloa. Vuoden rialainen-tunnustuksen sai peruskorjaus-hankkeen projektipäällikkö Ulla Mehik HUS Kiinteis-töistä. Perusteluissa oli muun muassa potilastornin pe-ruskorjaushanke, joka paransi merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutta. Kuntaliiton mukaan erikoissairaanhoidon menot olivat yhä edelleen alimmat HUS:n jäsenkunnilla. Erikoissairaanhoidon kulut vuonna 2014 olivat HUS:ssa 1043 euroa asukasta kohden. Mukana ovat sekä HUS:n kunnilta perimät kulut että kuntien omat erikoissairaanhoidon kulut. Myös terveydenhuollon kokonaismenoissa asukasta kohden HUS-alue oli edullisin. Perusterveydenhuollon osuus oli HUS-alueella 589 euroa per asukas. Palvelujen määrä kasvoi ennätyksellisesti HUS:n vuoden 2015 kymmenen ensimmäisen kuu-kauden talouden tunnusluvut ovat valmistuneet. Niiden mukaan HUS on tuottanut tänä vuonna 4,2 prosenttia enemmän palveluja kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Toimitusjohtaja Aki Lindénin mukaan palveluiden määrä ei ole kasvanut näin paljon koskaan aikaisemmin HUS:n historiassa. Aikaisemmin kasvu on ollut korkein-taan parin prosentin verran vuodessa. Luong Van hung otti influenssarokotteen lääkärillä käynnin yhteydessä.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above