Page 9

Husari_7_2015

90 vuotta rinnalla kulkemista Sairaalasielunhoito täyttää tänä vuonna 90-vuotta Helsingissä. Yhteensä HUS:ssa työskentelee yli kymmenen sairaalapastoria. Sairaaloiden historiaa postikortein Meilahden sairaaloiden aulassa olevaan Terveisiä sairaalasta! -näyttelyyn on koottu sairaala-aiheisista postikortteja 1800-luvun lopulta tähän päivään. Mukaan on otettu sairaanhoitopiirin alueella nykyisin olevat sai-raalat sekä sairaaloita, joilla on jonkinlainen yhteys nykyiseen HUS:iin. Keuhkotautiparantoloista on olemassa paljon kortteja, mikä ker-too siitä, että ”parantolakuurit” kestivät kauan ja siellä oltaessa oli tär-keää pitää yhteyttä kotiin ja ystäviin. Näyttely on Meilahden sairaaloiden aulassa 10.1.2016 asti ja sen jäl-keen Marian sairaalan vuonna 1902 valmistunut sisätautien ja kirurgian paviljonki oli arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelema. vuodesta 2008 vastanneen Attendon sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Päivystyksessä muutosta on valmisteltu henkilökunnan kanssa moniammatillisesti useamman työryhmän voimin. Työryhmien tukena on toiminut Akuutin johdon ohjaus-ryhmä. Valmistelujen alusta alkaen on tehty tiivistä yhteistyötä niin ensihoidon kuin myös Vantaan ja Keravan terveyspalvelujen edustajien kanssa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-hoidon rajan häviämisen myötä päivystyksen toimintaa voidaan kehittää järkevämmäksi ja välttää päällekkäisyyksiä. Vantaalaisten lisäksi päivystyksen palve-luita käyttävät virka-ajan ulkopuolella myös keravalaiset. Yhteispäivystyksessä asioi jat-kossa arviolta noin 70 000 potilasta vuodessa. Terveydenhuollon sihteerin koulutusohjelma Lääkäripäivillä 13.-15.1.2016. Vantaan kaupunki siirtää terveyskeskuspäi-vystyksensä HUS:n hoidettavaksi. Muutoksen myötä siirrytään yhteispäi-vystykseen, jolloin HYKS Akuutin henkilö-kunta vastaa sekä terveyskeskuksen että eri-koissairaanhoidon päivystyspotilaista. Malli on osin vanhastaan tuttu, sillä vuoteen 2008 saakka Peijaksessa oli yhteispäivystys. Vantaan terveyskeskuspäivystyksestä Pei-jaksessa Työskenteletkö sihteerinä tai assistenttina terveydenhuollon piirissä? Kehitä omaa ammattitaitoasi jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä terveydenhuollon alalla. Tervey-denhuollon sihteerin koulutusohjelma starttaa Helsingissä 3.3.2016. Ilmoittaudu mukaan! HUSARI 7 | 2015 9 lyhyet Peijakseen yhteispäivystys OMISTAUTUNUT SINULLE Koulutus valmistaa Sihteerin ammattitutkinnon suorittamiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Sari Partiainen sari.partiainen@rastor.fi, p. 040 588 0796 Rastor utbildar också på svenska. Se vårt utbildningsutbud: www.rastor.fi/sv


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above