Page 10

Lonkkaopas_fi_e-versio

Leikkauspäivä Tulkaa sairaalaan leikkauspäivän aamuna sovittuun aikaan. Älkää syökö mitään klo 24 jälkeen yöllä; vettä, laimeaa mehua, mustaa kahvia ja teetä voitte juoda 3 dl kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloaikaa. Maitoa sisältävien juomien ja hedelmäli-haa sisältävien mehujen juonti on kielletty. Anestesialääkärin määräämät kotilääk-keet voi ottaa pienen vesimäärän kanssa. Leikkaus kestää 1-2 tuntia. Ennen leik-kausta saatte tulehdusriskiä vähentävän antibiootin. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa. Toimenpiteen aika-na kuuluu leikkauksesta johtuvia ääniä, tämän vuoksi saatte halutessanne kor-vatulpat leikkauksen ajaksi. Puudutuksen lisäksi saatte tarvitessanne rentouttavaa lääkitystä. Leikkauksen jälkeen teidät siirretään he-räämöön, jossa puudutuksen häviämistä ja vointianne tarkkaillaan. Heräämövai-heen jälkeen teidät haetaan omalle vuo-deosastolle, 10 jossa vointinne seurantaa jatketaan säännöllisesti. Osastolle tullessanne saatte juotavaa ja tuloajasta riippuen päivällistä tai ilta-palaa. Leikkauspäivän iltana aloitetaan veritulpan estolääkitys joko injektiona tai tablettina. Lääkitys jatkuu myos kotona lääkärin ohjeen mukaan. Kivun hoito On normaalia, että leikkauksen jälkeiseen toipumiseen liittyy kipua leikkausalueella. Kipua hoidetaan säännöllisellä kipulääki-tyksellä. Myös kylmähoitoa voidaan käyt-tää kivun ja turvotuksen hoitona. Lääkärit ja hoitohenkilökunta eivät voi tarkkaan tietää leikkauksen jälkeisten kipujenne voimakkuutta. Teitä voidaan auttaa par-haiten, kun kerrotte kivuistanne mahdol-lisimman varhaisessa vaiheessa. Kipua arvioidaan numeraalisesti asteikol-la 0-10. Nolla merkitsee kivuttomuutta ja 10 pahinta kuviteltavissa olevaa kipua. Riittävä kipulääkitys edesauttaa liikkeelle lähtöä ja toipumistanne. Leikkauksen jälkeisen kivun mittaamisessa käytetään apuna kipumittaria. Nilkan pumppausliike, jolla saa-daan tehostettua laskimopaluuta leikkauksen jälkeen.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above