Page 14

Lonkkaopas_fi_e-versio

9. Portaat ylös Voitte ottaa kaiteesta tukea, asettakaa silloin kaiteen puoleinen kyynärsauva ku-van 14 osoittamalla tavalla. Ottakaa askel ylös terveellä jalalla. Siirtäkää leikattu jalka terveen viereen. Siirtäkää kyynärsauva sa-malle rappuselle jalkojen kanssa. 10. Portaat alas Ottakaa kaiteesta tukea. Siirtäkää ensiksi kyynärsauva alemmalle askelmalle. Siir-täkää sitten leikattu jalka kyynärsauvan kanssa samalle askelmalle. Astukaa ter-veellä jalalla leikatun jalan viereen. Edet-kää yksi askel kerrallaan. Kotiutuminen Kotiin pääsette noin 2 vuorokauden kulut-tua. Kotiin lähtiessänne saatte tarvittavat lääkereseptit, mahdollisen sairauslomato-distuksen ja kuntoutusohjeet sekä jälkitar-kastusajan kirurgian poliklinikalle noin 2-3 kuukauden päähän leikkauksesta. Jotkut särkylääkkeet voivat hidastaa vatsantoi-mintaa. Mikäli teillä on ongelmia vatsan-toiminnan suhteen, voi apteekista ostaa ulostuslääkettä. Leikatusta nivelestä otetaan röntgenkuva ennen kotiutumista. Kotiutuminen tapah-tuu henkilöautolla, taksilla tai invataksilla. Taksimatkasta maksatte omavastuuosuu-den. Kotona kuntoiluksi riittää aluksi kävely si-sällä ja voinnin kohentuessa myös ulkona sekä omatoiminen harjoittelu sairaalasta saatujen ohjeiden mukaan. Liikkumista voitte ja on hyödyllistä lisätä vähitellen oma kunto ja leikkauksen asettamat rajoi-tukset huomioiden.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above