Page 16

Lonkkaopas_fi_e-versio

16 ole merkittävää pituuseroa ennen leik-kausta, voi leikattu alaraaja pidentyä leikkauksessa. Joskus sitä joudutaan hieman (5 mm) pidentämään leikkauk-sessa, jotta nivel saadaan tukevaksi. Usein leikattu alaraaja tuntuu pidem-mältä heti leikkauksen jälkeen, koska pituuden muutos on tapahtunut het-kessä. Toisaalta myös leikkausalueen turvotus ja kipu aiheuttavat kiristystä, jotka tekevät pituuserontunnetta, vaik-ka todellista pituuseroa ei olisikaan. Pieneen pituuseroon (0,5-1 cm) usein tottuu, eikä pientä pituuseroa kannata korjata pohjallisin ennen ensimmäistä kontrollia. Pituuseron mittaaminen kliinisesti on usein hankalaa ja luotettavimpana mit-tarina pidetään lantion röntgenkuvaa, joka otetaan leikkauksen jälkeen ja jäl-kikontrolliin tullessanne. JÄLKIHOITO Haavan hoito Pitäkää haava puhtaana ja kuivana. Haavasidos estää hakasia tarttumasta vaatteisiin, siksi sen käyttö on suosi-teltavaa hakasten poistoon asti. Sidos vaihdetaan uuteen suihkussa käynnin yhteydessä. Haavasidoksia voi ostaa apteekista. Saatte käydä suihkussa ja kastella haa-van, mutta välttäkää haavan hankaamis-ta. Saunaan, kylpyyn ja uimaan saatte mennä vasta hakasten poiston jälkeise-nä päivänä. Hakaset poistetaan terveyskeskuksessa kahden viikon kuluttua leikkauksesta, eli ______/______201_____ Soittakaa oman terveyskeskuksen ter-veydenhoitajalle/ sairaanhoitajalle kotiin päästyänne ja varatkaa aika hakasten poistoon. Jos sairaalasta päästyänne haava alkaa punottaa, kuumottaa, erittää, teille nou-see kuumetta tai haavan seutuun tulee kovaa kipua, ottakaa yhteys kirurgian osastolle 4, puh. 019 548 3212. Ottakaa kaikissa ennen ensimmäistä jälkitarkastusta ilmenevissä leikkausalu-een ongelmissa yhteyttä Porvoon sai-raalaan. Haavan tulehdukseen ei tule aloittaa suun kautta otettavaa antibioottihoi-toa avoterveydenhuollossa. Leikatun jalan turvottelu voi jatkua useita kuukausia.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above