Page 17

Lonkkaopas_fi_e-versio

Tulehdusten ehkäisy Huolehtikaa hyvästä käsihygieniasta; peskää kädet ennen haavasidosten vaihtoa ja kuivatkaa puhtaalla pyyhkeel-lä. Välttäkää haavan turhaa koskettelua, kunnes se on parantunut. Hoitakaa haavat, ihottumat, tulehtuneet kynsi-nauhat, hampaat, virtsatieinfektiot ja 17 varvasvälit huolellisesti. Välttäkää tupakointia ja alkoholin käyt-töä, koska ne hidastavat haavan para-nemista. Jos teillä on perussairauksia, huolehtikaa, että ne ovat hoitotasapai-nossa. Muistakaa syödä monipuolisesti. Kivun hoito Käyttäkää lääkärin määräämiä kipulääk-keitä alkuun säännöllisesti ja riittävästi. Voitte jättää kipulääkityksen pois jatkos-sa omien tuntemustenne mukaisesti. Kipu ei saisi estää liikkumista eikä haita-ta yöunia. Tulehduskipulääkkeiden käyt-töön voi liittyä vatsavaivoja. Tarvittaessa voitte hankkia apteekista vatsansuoja-lääkettä. Kipua lievittää myös kylmähoito. Kyl-mäpakkauksen ja ihon väliin pitää lait-taa esim. pyyheliina. Kylmäpakkaus voi olla apteekista ostettu geelipakkaus tai esimerkiksi pakastimesta otettu vihan-nespussi. Huolehtikaa riittävästä levosta ja pitäkää jalkaa kohoasennossa levätessänne. Laskimotukosten ehkäisy Tehkää jalkojen pumppausliikkeitä use-asti vuorokaudessa ja liikkukaa päivit-täin. Lääkärinne on määrännyt teille joko pistettävän tai suun kautta otet-tavan estolääkkeen. Jatkakaa veritul-panestolääkkeen pistämistä / tabletin ottamista kotona ohjeen mukaan. Ta-vallisesti lääkitys kestää noin kuukau-den verran. Pistäkää injektio / ottakaa tabletti samaan aikaan vuorokaudesta. Pistoskohtiin voi syntyä mustelmia, jois-ta ei tarvitse huolestua. Kerätkää neulat kannelliseen astiaan ja palauttakaa ap-teekkiin. Turvotukset ja mustelmat Turvotus leikatussa jalassa voi kestää useita kuukausia ja se on ihan normaa-lia. Turvotusta voitte vähentää nostamalla jalan kohoasentoon, lepäämällä, liikkumalla, nilkkojen pumppausliikkeil-lä, kylmähoidolla sekä kipulääkkeillä. Leikkaushaavan ympäristöön muodos-tuu usein mustelmia, ne saattavat olla kivuliaita ja niiden paraneminen voi kes-tää kauan. Ravitsemus Syökää riittävän monipuolista ruokaa. Proteiinien tarve kasvaa leikkauksen jäl-keen. Proteiinia saa lihasta, kalasta, ka-nanmunasta, maitotuotteista, pavuista, herneistä ja viljasta. Hiilihydraattien (vil-ja, peruna, juurekset, marjat, kasvikset, hedelmät) saanti on myös tärkeää. Vitamiineja ja kivennäisaineita, erityisesti sinkkiä tarvitaan haavan paranemiseen ja sitä saa viljasta, maitovalmisteista ja lihasta. Punaisesta lihasta ja vihreistä vihanneksista saa paljon rautaa. Run-saasti kasviksia sisältävä ruoka edistää myös vatsan toimintaa.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above