Page 18

Lonkkaopas_fi_e-versio

Tukipalvelut Sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa auttaa teitä järjestämällä tarvittavaa kotiapua ja antamalla tietoa sosiaaliturva-asioista (esim. lääkekustannuksista, sairaala-maksuista). Häneltä saatte tietoa myös mahdollisista tukipalveluista, esim. ate-riapalveluista ja kotipalveluista. Pyytä-kää myös apua naapureilta, omaisilta tai ELÄMÄ TEKONIVELEN KANSSA 18 ystäviltä päivittäisissä toiminnoissa. Tekonivel poistaa yleensä nivelkivun ja mahdollistaa normaalin elämän. Kuten nimikin sanoo, kysymyksessä on te-konivel ja sen toiminta ei täysin vastaa omaa tervettä polvea ja se saattaa tun-tua erilaiselta. Tekonivel poistaa yleensä kivun ja mah-dollistaa normaalin elämän. Lonkan tekonivelten laatu ja kestävyys ovat vuosien kuluessa parantuneet, mut-ta ikuisia tekonivelet eivät vieläkään ole. Kuitenkin 10 vuoden kuluttua noin 94 % tekonivelistä on paikallaan toimien normaalisti. Tulehdusten ennaltaehkäisy ja niiden huolellinen hoito on jatkossakin tärkeää, koska tulehdus voi levitä veriteitse teko-niveleen. Oman hammaslääkärinne on hyvä olla tietoinen asennetusta tekoni-velestä. Eräät hammaslääkärin toimen-piteet saattavat vaatia suoja-antibiootin, jotta estetään mahdollinen veriteitse tapahtuva tekonivelen tulehtuminen. Kohtuullinen liikunta on sallittua ja suo-tavaakin leikkauksen jälkeen. Lihaksis-ton hyvä kunto lisää nivelen tukevuutta. Jälkitarkastuksessa voitte kysyä teille sopivia lajeja. Yleisesti suositeltavia ”rul-laavia” liikuntamuotoja ovat: kävely, uinti, pyöräily ja hiihto. Muita harrastuksia ja toimintoja voitte tehdä oman vointinne mukaisesti. Voimakkaita ääriasentoja on hyvä vält-tää. Kuntosalilla on hyvä välttää syvään kyykkyyn menemistä painon kanssa ja jalkaprässiä. Juokseminen ja urheilulajit, joissa tulee voimakas ”kantaisku” voivat olla hankalia. On hyvä muistaa, että teko-nivel ei ole sama asia kuin oma uusi nivel. Painonhallinta on erittäin tärkeää teko-nivelen pitkäaikaispysyvyyden kannalta. Runsas ylipaino lyhentää tekonivelen käyttöikää. Seksuaalielämälle lonkan tekonivel ei yleensä aiheuta rajoituksia. Raskaus ja synnyttäminen ovat mahdollisia tekoni-velleikkauksen jälkeen. Jos käytte fysikaalisessa hoidossa teko-nivelleikkauksen jälkeen, tekonivelalueel-le ei saa antaa syvälämpöhoitoja. Tekonivel saattaa hälyttää turvatarkastuksessa (esim. lentokentällä). Mat-kustamiseen ei kuitenkaan tarvita mi-tään erillistä todistusta. Kohtuullinen liikunta on sallittua ja suotavaakin leikkauksen jälkeen.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above