Page 4

Lonkkaopas_fi_e-versio

4 Potilaalla on pitkälle edennyt vasemman lonkan nivelrikko. Leikkauksen jälkeinen röntgen-kuva, jossa näkyy asennettu lonkan tekonivel. YLEISTÄ LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSESTA Lonkan nivelrikon hoito on alkuvai-heessa ensisijaisesti konservatiivinen eli kipulääkitystä ja kuntoutusta. Teko-nivelleikkaukseen päädytään, kun ni-velrikko on oireiden mukaisesti ja rönt- genkuvissa todetusti edennyt pitkälle, aiheuttaa merkittävää haittaa potilaalle ja asianmukaisesti toteutettu konser-vatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää apua. Tärkein syy lonkan tekonivelleikkauksen suorittamiseen on primaarinen eli tun-temattomasta syystä johtuva nivelrikko. Nivelrikkoa voivat aiheuttaa myös erilai-set reumasairaudet, lonkan synnynnäi-nen sijoiltaanmeno, tapaturmien jälkiti-lat ja tiettyjen nivelsairauksien jälkitilat. Yleisin oire lonkan nivelrikossa on kipu. Aluksi kipu on rasitus- ja liikkeellelähtö-kipua, myöhemmin leposärkyäkin. Kipu paikallistuu lonkan alueelle, nivusten seutuun ja voi säteillä polveen saakka. Toinen merkittävä oire on lonkkanivelen jäykkyys. Lisäksi saattaa esiintyä asen-tovirheitä, ontumista ja jalan pettämis-ta. Liikkeistä ensimmäisenä rajoittuu usein sisäkierto. Taudin edetessä nivel muuttuu usein saranatyyppiseksi. Lonkan tekonivelleikkauksessa on käy-tettavissä useita eri tekonivelmalleja. Leikkaava ortopedi valitsee teille so-pivimman vaihtoehdon. Tekonivel voi-daan kiinnittää luusementillä tai ilman. Myos liukupintojen materiaali ja tekoni-velen nupin koko vaihtelevat. Leikkaa-va lääkärinne valitsee teille parhaiten sopivan mallin. Lonkan tekonivelleikkauksella pyritään kipujen lievittämiseen ja liikuntakyvyn parantamiseen. Nämä yhdessä yleen-sä johtavat toimintakyvyn ja elämänlaa-dun parantumiseen. Tekonivelleikkauk-


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above