Page 6

Lonkkaopas_fi_e-versio

VALMISTAUTUMINEN LEIKKAUKSEEN 6 Yleiskunto Hyvä yleiskunto nopeuttaa leikkauk-sesta toipumista sekä fyysisen toimin-takyvyn parantumista. Mahdollisten perussairauksien (esim. diabetes, ve-renpainetauti) tulisi olla hyvässä tasa-painossa ennen leikkausta. Koholla oleva verensokeri (huonossa hoitotasa-painossa oleva tai hoitamaton diabetes) lisää leikkauksen jälkeisen tulehduksen riskia ja sokeritaudin hoitotasapaino onkin syytä tarkastaa oman lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Tupakoinnin lopetta-minen ennen leikkausta (mielellään yli 4 viikkoa aikaisemmin) edesauttaa leik-kaushaavan paranemista. Viime kuukausina sairastettu sydänin-farkti vaatii yleensä suunnitellun tekoni-velleikkauksen lykkäämistä. Tarvittaes-sa ottakaa yhteyttä perussairauksianne hoitavaan lääkäriin tai oman terveyskes-kuslääkäriinne perussairauksien hoidon tasapainottamiseksi. Liikunta ja lihasvoima Hyvä lihaskunto edistää leikkauksen jäl-keistä toipumista. Lihaskunnosta ja nive-len liikkuvuudesta huolehtiminen on osa tekonivelleikkaukseen valmentautumista. Ennen leikkausta on tärkeää vahvistaa lihaksia ja ylläpitää nivelten liikkuvuutta kipujen sallimissa rajoissa. Sopivia liikun-tamuotoja on esimerkiksi (sauva)kävely, vesivoimistelu, uinti, pyöräily ja voimistelu. Ylipaino Huomattava ylipaino (painoindeksi BMI yli 35 kg/m²) voi vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista, hidastaa haavan paranemista, pitkittää toipumisaikaa ja lisätä tekonivelen irtoamisriskiä. Omasta terveyskeskuksesta voi kysyä ohjeita ruokavalioon ja laihduttamiseen. Tulehdusten ja ihon hoito Tekonivel on vierasesine, johon elimis-tössä olevat bakteerit herkästi hakeu-tuvat varsinkin toipilasaikana. Tuleh-dukset, kuten virtsatie-, hengitystie ja poskiontelotulehdus tulee hoitaa hyvis-sä ajoin ennen leikkausta, sillä tulehduk-set voivat olla este leikkaukselle. Lisäksi tulee hoitaa tulehtuneet ihottumat, var-vasvälien ja kantapäiden ihorikot ja haa-vat sekä kynsivallin tulehdukset. lholla ei saa olla naarmuja, haavoja, märkänäp-pyjä tai rupia. lhon huono kunto voi olla este leikkauksen suorittamiselle. Hampaiden hoito Tekonivelleikkaukseen tullessa suun ja hampaiden tulee olla hoidetut. Ham-paiden tulehduspesäkkeet voivat olla piileviä ja ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Leikkauspäätöstä tehdessä hoitava lääkäri arvioi hammas-lääkärillä käynnin tarpeellisuuden. Mikäli hammas joudutaan poistamaan, tekoni-velleikkaus voidaan tehdä aikaisintaan 2 viikon kuluttua toimenpiteestä.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above