Page 7

Lonkkaopas_fi_e-versio

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisia apuvälineitä: kyynärsauvat, tarttu-mapihdit, sukanvetolaite, WC-koroke ja istuintyyny. Hammashoidosta vastaa oman kunnan terveyskeskus. Myös yksityisen ham-maslääkärin suorittamasta hoidosta saa Kelan korvauksen (erillistä lähetettä ei tarvita). Hammaslääkäriaika kannattaa varata heti kun leikkauspäätös on tehty. Apuvälineet Fysioterapeutin ryhmäohjauskäynnil-lä arvioidaan fysioterapeutin kanssa apuvälineiden tarpeellisuus. Ennen leikkaukseen tuloa hakekaa seuraa-vat apuvälineet lainaksi oman kunnan apuvälinelainaamosta. Lainaus on maksutonta. 7 • Kyynärsauvat ja/tai rollaattori (otta-kaa mukaan sairaalaan) • WC-korotus • lstuintyyny • Tarttumapihdit • Sukanvetolaite • Sängynjalankorottajat • Suihkutuoli Kyynärsauvoista voitte luopua, kun kä-vely on turvallista ja ontuminen mahdol-lisimman vähäistä. Muiden apuvälinei-den käyttö on usein tarpeellista noin 6 viikon ajan. Erityisesti lonkan liiallinen koukistus (esim. matalalla tuolilla istu-minen tai kumartuminen), kiertoliikkeet ja jalkojen ristiin laitto venyttävät vas-taleikattua lonkkaa ja saattavat jopa aiheuttaa nivelen sijoiltaanmenon. Tar-kat tiedot mahdollisista liike- ja va-rausrajoituksista saatte leikkauksen jälkeen. Kotona selviytyminen Koska hoitoaika sairaalassa on lyhyt, noin 2 vuorokautta, on hyvä jo etukäteen miettiä leikkauksen jälkeistä selviytymistä kotona esim. kaupassakäynnin, ruuanlaiton ja peseytymisen osalta. Avuntarvetta ja -saantia on myös hyvä arvioida etukäteen. Läheisten tuki on tärkeä osa toipumista ja voitte tuoda läheisenne mukaan jo ensitilaisuuteen ja ohjauskäynnille. Voitte ajaa autolla, kun pystytte luotettavasti ja turvallisesti pai-namaan polkimia. Tähän menee yleensä noin 6-8 viikkoa, mutta aika on yksilöllinen. Autossa voi matkustaa heti, kun lonkan liikkuvuus ja kipu sen sallivat.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above