Page 9

Lonkkaopas_fi_e-versio

9 Leikkauskutsu tulee teille kirjeenä ko-tiin. Siinä kerrotaan leikkausta edeltävän käynnin ajankohta sekä leikkauspäivä. Kirjeessä annetaan myös ohjeet rönt-gen- ja laboratoriotutkimuksista. Röntgen- ja laboratoriokokeet Käykää HUSLAB-laboratoriossa veriko-keissa ja mahdollisessa sydänfilmissä muutamaa päivää ennen leikkausar-viokäyntiä, jotta tulokset ovat valmiit leikkausarviokäynnillä. Kokeita varten ei tarvitse olla syömättä tai juomatta. Käykää myös lantion röntgenkuvassa jossakin HUS Röntgenin toimipisteessä ennen leikkausarviokäyntiä. Ortopedi katsoo röntgenkuvan tavatessanne. Leikkausta edeltävä käynti sairaa-lassa Teidät kutsutaan tutkimus- ja ryhmä-ohjauskäynneille 1-2 viikkoa ennen leikkausta. Tutkimuskäynnillä tapaatte sairaanhoitajan, joka varmistaa leik- kauskuntonne ja saatte yksilöllisiä oh-jeita. Sairaanhoitajan kanssa käytte läpi muun muassa aikaisemmat leikkaukset, perussairaudet ja lääkityksen. Tarvit-taessa tapaatte myös anestesialääkärin. Fysioterapeutin ryhmäohjauskäynnillä saatte ohjeita apuvälineiden hankintaan ja lihaskunnon parantamiseen. Veren hyytymistaipumukseen vaikutta-vista lääkkeistä ja niiden lopettamisesta saatte ohjeet anestesialääkäriltä. MikäIi käytätte Omega 3 -valmisteita, niiden käyttö tulisi lopettaa 2 viikkoa ennen leikkausta. lhorikko voi olla este leikkaukselle. Myös rikkoutuneet ihopoimut tai var-paan välit täytyy huomioida. Mikäli teillä ilmenee ongelmia ihossa, otta-kaa yhteys osastolle jo ennen sairaa-laan tuloa. Leikkausvalmistelut • Käykää leikkausta edeltävänä iltana tai mielellään tulopäivän aamuna suihkussa ja peseytykää huolelli-sesti saippualla tai nestesaippualla (koko vartalo, alapesu, leikkaus-alue, napa ja myös hiukset). Pesun tarkoituksena on vähentää baktee-rimäärää leikkausalueella. • Olkaa syömättä leikkausta edel-tävänä yönä klo 24 jälkeen. Vettä, laimeaa mehua, mustaa kahvia ja teetä voitte juoda 3 dl kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloaikaa. Aneste-sialääkärin määräämät kotilääkkeet voi ottaa pienen vesitilkan kanssa. • Ottakaa mukaan kyynärsauvat, omat aamutossut/sandaalit, hygie-niavälineet esim. hammasharja ja -tahna. • Ottakaa mukaan hoitajan kanssa sopimanne kotilääkkeet, esimerkik-si astmasuihkeet. • Arvoesineet ja korut on hyvä jättää kotiin. Rahaa on hyvä olla mukana jonkin verran esim. taksiin. KUTSU LEIKKAUKSEEN


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above