Page 11

Lonkkaopas_sve_e-versio

VÅRD OCH REHABILITERING EFTER OPERATIONEN Den första morgonen efter operatio-nen avlägsnar skötarna dränerings-röret och urinkatetern, om sådana har använts. De hjälper er också med morgontvätten. Det är i allmänhet bekvämast för den opererade höften att ni vilar på rygg. När ni vilar på den sida som inte är opererad är det bra att hålla en kudde mellan benen. Detta behövs i cirka 6 veckors tid. Ni får också ligga på mage omedelbart efter operationen. Ni får ligga på den opererade sidan genast efter att clipsen avlägsnats från såret (2 veckor efter operationen). Ni får gå på toaletten genast när ert tillstånd tillåter det. Vårdpersonalen hjälper er tills ni kan röra er tryggt. Ni får duscha tidigast 24 timmar efter operationen. På grund av att vårdti-derna är korta uppmuntras ni till själv-ständighet på avdelningen. Ert aktiva deltagande hjälper er återhämtning och rehabilitering. Fysioterapi Efter operationen hjälper personalen er att snabbt komma i rörelse, ofta re-dan på operationsdagen. Ni kan stiga upp från bädden på den sida som ni föredragit även tidigare. Det är tillåtet att sitta, men till en början är det bra att undvika att sitta länge så att det inte uppstår störningar i er vävnads-vätske- 11 och blodcirkulation. Målet med rehabiliteringen är att ni rör er så normalt som möjligt. Vanligen får man stiga med hela vikten på den opererade extremiteten. För att hjälpa er att gå och undvika att ni börjar halta får ni handledning i användningen av kryckkäppar eller rollator. Utöver gångövningarna ordnas även handledda rörelseövningar på avdel-ningen. Målet med övningarna är att öka blodcirkulationen, aktivera musk-lerna och få den inopererade leden att fungera så bra som möjligt. Om ni önskar få extra handledning för rehabiliteringen, ta kontakt med fysio-terapin vid er hälsovårdscentral. Berätta för perso-nalen om det sker förändringar i ert mående.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above