Page 13

Lonkkaopas_sve_e-versio

4. Stegövning som förbereder för gång Ta ett steg bakåt med det opererade benet och lägg vikten på benet. Ta därefter ett steg framåt med det ope-rerade 13 2. 6.b benet och flytta vikten på det opererade benet. 5. Stiga upp på tå Stöd er t.ex. mot en stolsrygg eller på kryckkäppar. Stig upp på tå. Spänn samtidigt sätesmusklerna. Sänk er långsamt ned. Observera att ni har en god hållning! 6. Tänja den opererade höftens främre del stående eller på en stol a) Stående: Tänj höften genom att föra det opererade benet bakåt. Skjut höften framåt tills ni känner att lårets framsida tänjs. b) På en stol: Placera det opererade benets knä på en stol. Skjut fram höf-ten så att ni känner tänjningen. 3. Ni kan tryggt börja övningarna genast efter operationen.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above