Page 14

Lonkkaopas_sve_e-versio

9. Gå upp för trappor Ni kan ta stöd i handräcket. Då ska ni placera kryckkäppen på handräckets sida på det sätt som visas på bilden. Ta ett steg uppåt med det friska benet. Placera det opererade benet bredvid det friska. Flytta kryckkäppen till samma trappa med benen. 10. Gå ned för trappor Ta stöd i handräcket. Börja med att stäl-la kryckkäppen på det lägre trappsteget. Ställ sedan det opererade benet på sam-ma 14 trappsteg med kryckkäppen. Ställ därefter det friska benet bredvid det ope-rerade benet. Ta ett trappsteg i taget. Utskrivning Ni får åka hem cirka två dygn efter ope-rationen. När ni åker hem får ni de läke-medelsrecept som ni behöver, eventuellt sjukskrivningsintyg och rehabiliterings-anvisningar samt en tid för efterkontroll på kirurgiska polikliniken cirka 2–3 må-nader efter operationen. Vissa smärtstil-lande medel kan göra att magen fungerar långsammare. Om ni har problem med magen kan ni köpa laxativ på apoteket. Innan ni blir utskriven tas en röntgenbild på den opererade leden. Ni åker hem med personbil, taxi eller invalidtaxi. Om ni åker taxi, betalar ni självriskandelen för färden. När ni kommit hem, räcker det till en bör-jan med att ni motionerar genom att gå inomhus. När ni mår bättre kan ni också gå ute och öva på egen hand enligt de instruktioner som ni får med er från sjuk-huset. Det är nyttigt att öka motioneran-det så småningom. Ni får göra det efter er kondition och de begränsningar som operationen medför. 7. 8.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above