Page 15

Lonkkaopas_sve_e-versio

RISKER I ANSLUTNING TILL EN LEDPROTESOPERATION Trots omsorgsfulla förberedelser för-knippas kirurgiska ingrepp alltid med 15 risker för komplikationer. Det opererade området kan infekter-as. Om det ännu kommer sekret från operationssåret när clipsen avlägsnas eller om sårets rodnad ökar efter att ni kommit hem från sjukhuset, eller om ni får feber (över 37,5 grader) utan någon annan förklarande orsak ska ni ta kon-takt med avdelningen. Ibland blir det nödvändigt att rengöra operationssåret eller området kring ledprotesen i operationssalen. Vid kronisk ledprotesinfektion måste den infekterade ledprotesen tas bort. En ny ledprotes opereras in cirka 6–12 veckor efter den första operationen, när infektionen har försvunnit. Det finns alltid svullnad i en opere-rad extremitet. Avvikande svullnad i fotleden eller kring smalbenet, eller tryckande smärta djupt inne vaden, i synnerhet när fotleden rörs uppåt, kan emellertid vara ett symtom på ven-trombos. Om ni misstänker att ni har en venblodpropp, kontakta avdelning-en. Ibland kan en ledprotes i höften vridas ur led, t.ex. om ni faller omkull eller bö-jer er djupt ned. Ni känner plötsligt stark smärta i den opererade höften, benet blir kortare och det blir omöjligt att stiga på det. I detta fall ta omedelbart kon-takt med det jourhavande sjukhuset. Undvik att konsumera alkohol under de tre första månaderna efter opera-tionen för att förhindra eventuell urled-vridning av den opererade höften. Om en led vrids ur led, dras den tillbaka på rätt plats under kort nedsövning eller bedövning. Om urledvridningen börjar upprepas, behövs ofta en ny opera-tion. Om de muskler som tagits loss vid operationen inte fäster på nytt på öns-kat sätt, kan det hända att ni börjar halta. Haltningen kan förknippas med smärta. Ett sällsynt, men möjligt problem efter operationen är nervskada som orsakar partiell avdomning och kraftlöshet i fo-ten i den opererade extremiteten. Pro-blemet orsakas vanligen av att nerven har töjts ut. Problemet försvinner ofta helt eller delvis inom 6–18 månader. Trots omsorgsfulla förberedelser för-knippas kirurgiska ingrepp alltid med risker.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above