Page 16

Lonkkaopas_sve_e-versio

Ledförslitning i höften orsakar ofta att benen blir olika långa. Ofta är det möjligt att justera längdskillnaden nå-got vid operationen. Om det inte finns en betydande skillnad i benens längd före operationen, kan den opererade extremiteten bli längre vid operatio-nen. Ibland blir man tvungen att göra 16 benet lite längre (5 mm) vid operatio-nen för att leden ska vara stabil. Ofta känns den opererade extremi-teten längre genast efter operationen eftersom längden ändrats på ett ögon-blick. Å andra orsakar även svullnaden och smärtan i det opererade området spänning som känns som en längd-skillnad även om det inte finns en verk-lig skillnad i längden. Man vänjer sig ofta vid en liten längdskillnad (0,5–1 cm), och det lönar sig inte att korrigera en liten längdskillnad med skoinlägg före den första kontrollen. Det är ofta svårt att mäta längdskill-naden kliniskt. Som den pålitligaste indikatorn betraktas röntgenbilden som tas efter operationen och när ni kommer till efterkonstrollen. EFTERVÅRD Sårvård Håll såret rent och torrt. Förbandet på såret förhindrar att clipsen fastnar i kläderna. Därför rekommenderas att ni använder förband fram till dess att clipsen tas bort. Byt ut förbandet när ni duschar. Ni kan köpa sårförband på apoteket. Ni får duscha och såret får bli vått, men undvik att skrubba eller gnida så-ret. Ni får bada bastu, bada i badkar och simma först dagen efter att clip-sen har tagits bort. Clipsen tas bort vid hälsocentralen två veckor efter operationen, dvs. ______/______201_____ När ni har kommit hem, ring till hälso-vårdaren/ sjukskötaren vid er egen häl-socentral och beställ tid för avlägsnan-de av clipsen. Om såret blir rött, känns varmt eller ut-söndrar sekret efter att ni kommit hem fån sjukhuset, eller om ni får feber el-ler känner stark smärta i sårområdet, kontakta kirurgiska avdelningen 4, tfn 019 548 3212. Kontakta Borgå sjukhus i alla problem i det opererade området som uppkom-mer före den första efterkontrollen. Om såret infekteras, ska behandling med antibiotika som intas via mun-nen inte inledas inom den öppna hälso- och sjukvården. Det kan förekom-ma svullnad i det opererade benet flera månader efter operationen.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above