Page 17

Lonkkaopas_sve_e-versio

Förebyggande av infektioner Iakta god handhygien. Tvätta händer-na och torka dem med en ren hand-duk innan ni byter sårförbandet. Und-vik att röra vid såret i onödan tills den har läkt. Sköt om sår, eksem, inflam-merade nagelvallar, tänder, urin-vägsinfektioner och mellanrummen 17 mellan tårna omsorgsfullt. Undvik rökning och alkohol eftersom de gör att såret läker långsammare. Om ni har primärsjukdomar, se till att de är under god kontroll. Kom ihåg att äta mångsidigt. Smärtbehandling Använd de av läkaren ordinerade smärt-stillande läkemedlen till en början regel-bundet och i tillräcklig mängd. I fortsätt-ningen kan ni utelämna de smärtstillande läkemedlen efter ert eget mående. Smär-ta borde inte få förhindra er från att röra er eller störa er nattsömn. Användningen av antiinflammatoriska medel kan orsaka magbesvär. Vid behov kan ni köpa läke-medel som skyddar magen på apoteket. Smärta kan också lindras med kyl-behandling. Man bör lägga t.ex. en handduk mellan kylförpackningen och huden. Kylförpackningen kan vara ett gelpaket från apoteket, eller exempel-vis en grönsakspåse från frysen. Vila tillräckligt och håll benet i högläge när ni vilar er. Förebyggande av venblodproppar Gör pumpande rörelser med benen fle-ra gånger om dygnet och rör er dagli-gen. Er läkare har ordinerat er ett pre-ventivt läkemedel som injiceras eller intas via munnen. Fortsätt att injicera läkemedlet/ta tabletten för förhindran-de av blodpropp hemma enligt läkarens anvisningar. I allmänhet fortsätter läke-medelsbehandlingen i cirka en månads tid. Ta injektionen/tabletten vid samma tidpunkt under dygnet. Det kan uppstå blåmärken på injektionsställena, men ni behöver inte oroa er för dem. Samla in nålarna i en burk med lock och läm-na burken på apoteket. Svullnader och blåmärken Det kan förekomma svullnad i det opererade benet i flera månader, och det är fullkomligt normalt. Ni kan lindra svullnaden genom att lyfta benet i hög-läge, vila er, röra på er, göra pumpan-de rörelser med fotlederna, behandla svullnaden med kyla och inta smärt-stillande läkemedel. Det uppkommer ofta blåmärken i området kring opera-tionssåret. De kan vara smärtsamma och det kan dröja länge innan de läker. Kost Ät tillräckligt mångsidig mat. Ert behov av proteiner ökar efter en operation. Ni får protein från kött, fisk, ägg, mjölk-produkter, bönor, ärter och spannmål. Det är också viktigt att få tillräckligt med kolhydrater (spannmål, potatis, rotsaker, bär, grönsaker, frukt). Vitaminer och mineraler, särskilt zink, behövs för att såret ska läka, och det får ni från spannmål, mjölkprodukter och kött. Rött kött och gröna grönsa-ker innehåller mycket järn. Kost som innehåller mycket grönsaker hjälper också magen att fungera.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above