Page 4

Lonkkaopas_sve_e-versio

4 Patienten har långt framskriden ledförslitning i vänster höftled. Röntgenbild efter operationen. Den inopererade protesen syns på bilden. ALLMÄNT OM HÖFTPROTESOPERATION I det inledande skedet behandlas led-förslitning i höftleden i första hand konservativt, dvs. med smärtlindrande läkemedel och rehabilitering. En höft-protesoperation utförs när man utifrån symptom och röntgenbilder konsta-terat att ledförslitningen blivit långt framskriden och orsakar betydande olägenhet för patienten, och när en ändamålsenligt genomförd konserva-tiv behandling inte har gett tillräcklig hjälp. Den främsta orsaken till höftproteso-peration är primär artros, dvs. ledför-slitning av okänd orsak. Ledförslitning kan också orsakas av olika reumatiska sjukdomar, medfödd urledvridning av höften samt av tillstånd efter olycksfall och vissa ledsjukdomar. Det vanligaste symtomet vid ledför-slitning i höftleden är smärta. Till en början känns smärtan under ansträng-ning och när man börjar röra på sig. Senare känns smärtan också under vila. Smärtan kan lokaliseras i höftom-rådet, i området kring ljumsken, och den kan stråla ut ända till knäna. Ett annat betydande symtom är styvhet i höftleden. Dessutom kan det före-komma hållningsfel, haltning eller att foten ger vika. Av rörelserna är det in-åtrotationen som blir begränsad först. När sjukdomen framskrider blir leden ofta gångjärnsaktig. Det finns flera olika höftprotesmodeller som kan användas vid en operation. Den opererande ortopeden väljer det lämpligaste alternativet för dig. Pro-tesen kan sättas fast med eller utan bencement. Även glidytornas material och storleken på protesens kula varie-rar. Den opererande läkaren väljer den modell som passar er bäst.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above