Page 5

Lonkkaopas_sve_e-versio

På röntgenbilden visas planen för operation av höftledsprotesen. Planen uppgörs på dator. 5 Syftet med inoperering av en höftleds-protes är att lindra smärtorna och för-bättra rörelseförmågan. Tillsammans brukar dessa effekter leda till att pa-tientens funktionsförmåga och livs-kvalitet förbättras. Vid en höftproteso-peration kan man däremot i allmänhet inte förbättra ledens rörelseomfång i någon större grad. Operationen kan också förbättra era möjligheter att till exempel motionera. Det primära syftet med operationen är dock att göra det lättare för er att klara er i vardagslivet. En lyckad höftprotesoperation resul-terar i en led som gör mindre ont och som har ett tillräckligt rörelseomfång. Er aktiva medverkan har avgörande betydelse för ett bra slutresultat. Olika skåldelar för höftledspro-tes. Olika skaftdelar för höftleds-protes.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above