Page 6

Lonkkaopas_sve_e-versio

FÖRBEREDELSER INFÖR OPERATIONEN 6 Allmänkondition En bra allmänkondition gör att ni åter-hämtar er snabbare från operationen och att er fysiska funktionsförmåga förbättras snabbare. Eventuella pri-märsjukdomar (t.ex. diabetes, blod-tryckssjukdom) bör vara i god balans före operationen. Förhöjt blodsocker (diabetes med bristande glukoskon-troll eller obehandlad diabetes) ökar risken för inflammation efter operatio-nen. Om ni har diabetes är det viktigt att ni kontrollerar er blodsockerkon-troll med er egen läkare eller diabetes-skötare i god tid före operationen. Om ni slutar röka före operationen (gärna över 4 veckor tidigare), läks opera-tionssåret bättre. Om en patient får hjärtinfarkt några månader före en planerad ledproteso-peration måste operationen vanligen senareläggas. Ta vid behov kontakt med den läkare som behandlar era primärsjukdomar eller med er egen hälsocentralläkare för att era primär-sjukdomar ska fås under kontroll. Motion och muskelstyrka God muskelkondition underlättar åter-hämtningen efter operationen. Att skö-ta om sin muskelkondition och ledens rörlighet är en del av förberedelserna in-för operationen. Det är viktigt att stärka musklerna och upprätthålla ledens rör-lighet före operationen i den mån som smärtorna tillåter. Lämpliga motionsfor-mer är t.ex. (stav)gång, vattengymnas-tik, simning, cykling och gymnastik. Övervikt Betydande övervikt (ett viktindex, BMI, på över 35 kg/m²) kan göra det teknis-ka utförandet av operationen svårare, bromsa upp läkandet av såret, för-länga konvalescensen och öka risken för att ledprotesen lossnar. Kontakta er egen hälsocentral för instruktioner om kost och bantning. Behandling av inflammationer och hudvård En ledprotes är ett främmande före-mål som bakterier i organismen lätt söker sig till, särskilt under konvale-scensen. Inflammationer såsom urin-vägsinflammation, bihåleinflammation och inflammation i luftvägarna ska skötas om i god tid före operationen eftersom inflammationer kan förhindra operationen. Dessutom ska inflamme-rade eksem, sår mellan tårna och i hä-larna samt nagelvallsinflammationer behandlas före operationen. Det får inte finnas skråmor, sår, kvisslor eller sårskorpor på huden. Om huden är i dåligt skick, kan det förhindra utfö-randet av operationen. Tandvård När ni kommer till sjukhuset för ledpro-tesoperation ska er mun och era tän-der vara omskötta. Det kan finnas dol-da inflammationer i tänderna och de kan endast upptäckas med röntgen. När den behandlande läkaren fattar beslut om operationen bedömer han eller hon huruvida det är nödvändigt att besöka tandläkare. Om en tand av-


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above