Page 7

Lonkkaopas_sve_e-versio

Hjälpmedel som kan användas efter höftprotesoperation: kryckkäppar, griptänger, strumppådragare, toalettsitsförhöjare och sittkudde. 7 lägsnas kan ledprotesoperationen gö-ras tidigast 2 veckor efter ingreppet. Kommunens hälsovårdscentral svarar för tandvården. FPA-ersättning betalas också för vård hos privat tandläkare (se-parat remiss behövs inte). Det lönar sig att beställa tid hos tandläkare genast ef-ter att beslut om operation fattats. Hjälpmedel Vid ett grupphandledningsbesök hos en fysioterapeut bedöms behovet av hjälpmedel tillsammans med fysio-terapeuten. Låna följande hjälpme-del som ni behöver från kommunens hjälpmedelsutlåning innan ni kommer till sjukhuset för operation. Det kostar inget att låna hjälpmedel. • Kryckor och/eller rollator (ta med till sjukhuset) • Toalettsitsförhöjare • Sittkudde • Griptänger • Strumppådragare • Sängbensförhöjare • Duschstol Ni kan sluta använda kryckkäpparna när det är tryggt att gå och ni haltar så lite som möjligt. Andra hjälpmedel be-hövs ofta i cirka 6 veckors tid. Alltför stark böjning av höften (t.ex. när man sitter på en för låg stol eller böjer sig ned), roterande rörelser och korslägg-ning av benen tänjer på den nyopere-rade höften och kan till och med orsaka att leden vrids ur led. Ni får detaljerad information om eventuella begräns-ningar av hur ni får röra eller stöda på den opererade höften. Att klara sig hemma Eftersom vårdtiden på sjukhuset är kort, cirka 2 dygn, är det bra att fun-dera på hur ni sköter de normala syss-lorna hemma efter operationen redan på förhand: butiksbesök, matlagning, personlig hygien. Det är bra att bedö-ma behovet av och tillgången på hjälp i förväg. Stöd från era närmaste är en viktig del av återhämtningen, och ni kan ta närstående med redan till den första träffen och till handledningsbesöket. Ni får köra bil när ni säkert kan trycka ner pedalerna tryggt. Det dröjer i allmänhet cirka 6–8 veckor, men tiden är individu-ell. Ni kan färdas i bil genast när höftens rörlighet och smärtan tillåter det.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above