Page 9

Lonkkaopas_sve_e-versio

KALLELSE TILL OPERATIONEN Ni får en kallelse till operationen per brev till er hemadress. I brevet anges tid-punkten för det förberedande besöket på sjukhuset samt operationsdagen. I brevet ges också anvisningar om rönt-gen- 9 och laboratorieundersökningar. Röntgen och laboratorieprov Lämna blodprov och genomgå eventu-ell EKG-undersökning vid HUSLAB-la-boratoriet några dagar före operations-bedömningsbesöket, så att resultaten har kommit till operationsbedömnings-besöket. Ni behöver inte avstå från att äta eller dricka före proven. Gå också på höftledsröntgen vid ett verksamhetsställe för HNS Röntgen före operationsbedömningsbesöket. Ortopeden tittar på röntgenbilden när ni träffas. Besök på sjukhuset före operatio-nen Ni kallas till ett undersöknings- och grupphandledningsbesök 1–2 veckor före operationen. Vid undersöknings-besöket träffar ni en sjukskötare som säkerställer att ni är i skick för opera-tionen och ger er individuella instruk-tioner. Ni går igenom bland annat era tidigare operationer samt era primär-sjukdomar och läkemedel tillsammans med sjukskötaren. Vid behov får ni också träffa anestesiläkaren. Under grupphandledningsbesöket hos fysio-terapeuten får ni anvisningar för hur ni skaffar hjälpmedel och förbättrar mus-kelkonditionen. Om ni ordinerats läkemedel som på-verkar blodets koagulationsfaktorer, ger anestesiläkaren anvisningar om läkemedlet och om hur ni ska gå till väga för att sluta använda det. Om ni använder Omega 3-produkter, bör ni sluta använda dem två veckor innan operationen. Sår i huden kan förhindra operatio-nen. Även sår i hudveck och mellan tårna ska beaktas. Om ni upptäck-er problem med huden, ta kontakt med avdelningen redan innan ni kommer till sjukhuset. Operationsförberedelserna • Duscha er kvällen före operationen el-ler gärna på operationsdagens morgon och tvätta er omsorgsfullt med tvål eller flytande tvål (hela kroppen, intimtvätt, operationsområdet, naveln och även håret). Syftet med tvätten är att minska mängden bakterier på operationsområ-det. • Låt bli att äta efter klockan 24 natten före operationen. Ni kan dricka 3 dl vatten, svag saft, svart kaffe eller te två timmar innan ni kommer till sjukhuset. Ta de läkemedel som anestesiläkaren ordinerat med en liten mängd vatten. • Ta med kryckkäpparna, egna tofflor/ sandaler och hygienartiklar, t.ex. tand-borste och tandkräm. • Ta också med de läkemedel som ni överenskommit om med skötaren, t.ex. era astmaläkemedel. • Det är bäst att lämna värdeföremål och smycken hemma. Ta med lite pengar t.ex. till taxi.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above