Page 11

Polviopas_fi_e-versio

LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO JA KUNTOUTUMINEN 11 Ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä aamuna hoitajat poistavat leikkaus-alueelle laitetun laskuputken ja virtsa-katetrin, jos sellaisia on käytetty, sekä auttavat aamupesuissa. Selinmakuulla ollessa välttäkää tyynyn käyttöä polvi-taipeen alla, koska polven täysi ojennus on tärkeää. Kylkimakuulla voi pitää tyy-nya polvien välissä. Hoitohenkilökunta antaa teille ohjeita hyvän asennon löytämiseksi. WC:ssä saatte käydä hoitohenkilökun-nan avustamana heti, kun vointinne sen sallii. Suihkuun pääsette aikaisintaan 24 tunnin kuluttua leikkauksesta. Hoitoai-kojen lyhyydestä johtuen teitä kan-nustetaan omatoimisuuteen osastolla. Oma aktiivinen ote edesauttaa leik-kauksesta toipumista ja kuntoutumista. MikäIi teille on määrätty veritulpanesto-lääke pistoksena, teille opetetaan sen pistäminen osastolla. Lääkitys jatkuu kotona lääkärin ohjeen mukaisesti. Liikkuminen leikkauksen jälkeen Leikkauksen jälkeen teidät ohjataan nopeasti liikkeelle - usein jo leikkaus-päivänä, koska varhainen liikkeellelähtö edistää toipumista ja vähentää mm. laskimotukosten riskiä. Istuminen on sallittua, mutta alkuun pitkää yhtä-jaksoista istumista on syytä välttää turvotuksen ehkäisemiseksi. Kuntoutumisen tavoitteena on mahdol-lisimman normaali liikkuminen. Taval-lisesti leikatulle alaraajalle saa astua täydellä painolla. Kävelyn tukemiseksi ja ontumisen välttämiseksi teidän kannattaa aluksi käyttää kyynärsauvoja tai rollaattoria. Kävelyn lisäksi osastolla ohjataan liikeharjoituksia. Harjoittelun tavoitteena on verenkierron vilkastut-taminen, lihasten aktivointi ja polven liikkuvuuden palautuminen. Alusta alkaen pyritään saavuttamaan polven täysi ojennus seka mahdollisimman suuri koukistus. Seuraavat harjoitukset on suunniteltu leikatun nivelen hyvää toimintaa ajatel-len. Niillä on turvallista aloittaa heti leik-kauksen jälkeen. Liikkeitä suorittaessa voi tuntua lihaskireyttä, mutta kovaa kipua ei harjoittelu saa lisätä. Leikkauk-sen jälkeen lisätään toistomääriä ja rasitusta vähitellen, koska kudospara-neminen vie aikaa. Ennen rasituksen lisäämistä tulisi kivun olla hallinnassa ja ontumisen mahdollisimman vähäis-tä. Vesiliikunta, (kunto)pyöräily, hiihto, kuntosaliharjoittelu ym. sopivat monelle leikatulle ja näihin voi osallistua vähi-tellen omien mieltymysten mukaan, viimeistään jälkitarkastuksen aikoihin (2-3 kk). Mikäli tarvitsette lisäohjausta voitte hakeutua oman terveyskeskuk-sen fysioterapiaan. Osoitteesta www. ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka löydätte viikottaiset terveysliikuntasuositukset.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above