Page 12

Polviopas_fi_e-versio

12 1. Leikkauksen jälkeiset harjoitukset 1. Reisilihasjännitys Vetäkää nilkka koukkuun ja ojentakaa polvi painamalla sitä alustaa vasten. Harjoituksen tavoitteena on polven ojentajalihasten aktivointi. 2. Polven koukistus Polven liikkuvuuden lisäämiseksi kou-kistakaa leikattua polvea liu’uttamalla jalkapohjaa lattiaa pitkin. 3. Tuolille istuutuminen ja seisomaan nouseminen Nouskaa ylös molemmilla jaloilla pon-nistaen ja istuutukaa hitaasti takaisin tuolille. Liikkeen tavoitteena on reisili-hasvoiman lisääminen. 4. Polven koukistaminen portaalla Asettakaa leikattu jalka portaalle ja vie-kää painoa eteenpäin polven koukistuk-sen lisäämiseksi. Tehkää harjoitus oman tuntemuksenne mukaan lisäten koukis-tusta asteittain.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above