Page 14

Polviopas_fi_e-versio

9. Portaat ylös Voitte ottaa kaiteesta tukea, asettakaa silloin kaiteen puoleinen kyynärsauva kuvan osoittamalla tavalla. Ottakaa as-kel ylös terveellä jalalla. Siirtäkää leikattu jalka terveen viereen. Siirtäkää kyynär-sauva samalle rappuselle jalkojen kans-sa. 10. Portaat alas Ottakaa kaiteesta tukea. Siirtäkää en-siksi kyynärsauva alemmalle askelmalle. Siirtäkää sitten leikattu jalka kyynärsau-van kanssa samalle askelmalle. Astukaa terveellä jalalla leikatun jalan viereen. Edetkää yksi askel kerrallaan. Kotiutuminen Kotiin pääsette noin 2(-3) vuorokau-den kuluttua leikkauksesta. Kotiin läh-tiessänne saatte tarvittavat lääkeresep-tit, mahdollisen sairauslomatodistuksen sekä jälkitarkastusajan kirurgian polikli-nikalle noin kolmen kuukauden päähän leikkauksesta. Saatte myös haavanhoi-to- ohjeet kotiinlähtöpäivänä. lhon sul-kemiseen käytetyt hakaset poistetaan omassa terveyskeskuksessa 2 viikon kuluttua leikkauksesta. Haavan saa kastella eikä sitä tarvitse suojata suih-kun 14 ajaksi. Saunaan, uimaan ja kylpyyn voitte mennä hakasten poiston jälkeen, kun haava on täysin kuiva. Kotiutuminen tapahtuu henkilöautolla, taksilla tai invataksilla. Taksimatkasta maksatte omavastuuosuuden. Kotona kuntoiluksi riittää aluksi kävely sisällä ja voinnin kohentuessa myös ulkona sekä omatoiminen harjoittelu sairaalasta saatujen ohjeiden mukaan. Liikkumista voitte ja on hyödyllistä lisätä vähitellen oma kunto ja leikkauksen aiheuttamat rajoitukset huomioiden. Leikatun raajan turvottelu voi jatkua useita kuukausia. Pitkään istuminen ja liiallinen rasitus yleensä lisäävät turvo-tusta. Turvotusta voi hoitaa raajan koho-asennolla, nilkan pumppaavilla liikkeillä-ja kylmähoidolla. Polvi on usein muuta jalkaa ja toista polvea lämpimämpi ja ero säilyy jopa vuoden leikkauksen jälkeen. Polven ulkosyrjälle tulee leik-kauksessa pieni tunnoton alue. Sekä lämpötilaero että tunnottomuus on normaalia leikkauksen jälkeen. Leikatun jalan turvottelu voi jatkua useita kuukausia.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above