Page 15

Polviopas_fi_e-versio

15 KOTIHOITO-OHJEET Haavan hoito • Pitäkää haava puhtaana ja kuivana. • Haavasidos estää hakasia tarttu-masta vaatteisiin, siksi sen käyttö on suositeltavaa hakasten poistoon asti. Sidos vaihdetaan uuteen suih-kussa käynnin yhteydessä. Haava-sidoksia voi ostaa apteekista. • Saatte käydä suihkussa ja kastel-la haavan, mutta välttäkää haavan hankaamista. • Saunaan, kylpyyn ja uimaan saatte mennä vasta hakasten poiston jäl-keisenä päivänä. • Hakaset poistetaan terveyskeskuk-sessa kahden viikon kuluttua leik-kauksesta, eli ______/______201_____ • Soittakaa oman terveyskeskuksen terveydenhoitajalle/sairaanhoitajalle kotiin päästyänne ja varatkaa aika hakasten poistoon. Jos sairaalasta päästyänne haava alkaa punottaa, kuumottaa, erittää, teille nou-see kuumetta tai haavan seutuun tulee kovaa kipua, ottakaa yhteys kirurgian osastolle, puh. 019 548 3212. Ottakaa kaikissa ennen ensimmäistä jälkitarkastusta ilmenevissä leikkaus-alueen ongelmissa yhteyttä Porvoon sairaalaan. Haavan tulehdukseen ei tule aloittaa suun kautta otettavaa antibioottihoi-toa avoterveydenhuollossa. Tulehdusten ehkäisy • Huolehtikaa hyvästä käsihygienias-ta; peskää kädet ennen haavasi-dosten vaihtoa ja kuivatkaa puh-taalla pyyhkeellä. • Välttäkää haavan turhaa koskette-lua. • Hoitakaa haavat, ihottumat, tuleh-tuneet kynsinauhat, hampaat, virt-satieinfektiot ja varvasvälit huolelli-sesti. • Välttäkää tupakointia ja alkoholin käyttöä, koska ne hidastavat haa-van paranemista. • Jos teillä on perussairauksia, huo-lehtikaa, että ne ovat hyvässä tasa-painossa. • Syökää monipuolisesti. Kivun hoito • Käyttäkää lääkärin määräämiä ki-pulääkkeitä alkuun säännöllisesti ja riittävästi. Voitte jättää kipulääki-tyksen pois jatkossa omien tunte-mustenne mukaisesti. Kipulääkkeet on tarkoitettu oireenmukaiseen hoi-toon. • Kipu ei saa estää liikkumista eikä haitata yöunia. • Tulehduskipulääkkeiden käyttöön voi liittyä vatsavaivoja. Tarvittaessa voitte hankkia apteekista vatsan-suojalääkettä.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above