Page 18

Polviopas_fi_e-versio

ELÄMÄ TEKONIVELEN KANSSA Tekonivel poistaa yleensä nivelkivun ja mahdollistaa normaalin elämän. Kuten nimikin sanoo, kysymyksessä on te-konivel ja sen toiminta ei täysin vastaa omaa tervettä polvea ja se saattaa tun-tua 18 erilaiselta. Toipuminen polven tekonivelleikkauksesta vie aikaa ja lopullinen tulos leikkauksesta on arvioitavissa vasta noin vuoden kuluttua leikkauksesta. Tekonivelten laatu ja kestävyys ovat vuosien kuluessa parantuneet, mutta tekonivel on mekaaninen varaosa, joka voi kulua tai irrota luusta. On arvioitu, etta 10 vuoden kuluttua leikkauksesta noin 95 % polvien tekonivelistä on pai-kallaan toimien normaalisti. Tulehdusten ennaltaehkäisy ja niiden huolellinen hoito on jatkossakin tärkeää, koska tulehdus voi levitä veriteitse teko-niveleen. Oman hammaslääkärinne on hyvä olla tietoinen asennetusta tekoni-velestä. Eräät hammaslääkärin toimen-piteet saattavat vaatia suoja-antibiootin, jotta estetään mahdollinen veriteitse tapahtuva tekonivelen tulehtuminen. Kohtuullinen liikunta on sallittua ja suotavaakin leikkauksen jälkeen. Lihaksiston hyvä kunto lisää nivelen tuke-vuutta. Jälkitarkastuksessa voitte kysyä teille sopivia lajeja. Yleisesti suositelta-via liikuntamuotoja ovat: kävely, uinti, pyöräily ja hiihto. Sen sijaan kontakti-lajeja tai lajeja, joissa tehdään hyppyjä kovalla alustalla, ei suositella. Painonhallinta on erittäin tärkeää teko-nivelen pitkäaikaispysyvyyden kannalta. Runsas ylipaino lyhentää tekonivelen käyttöikää. Jos käytte fysikaalisessa hoidossa tekonivelleikkauksen jälkeen, tekonivelalueelle ei saa antaa syvälämpöhoi-toja. Tekonivel saattaa hälyttää turvatarkastuksessa (esim. lentokentällä). Mat-kustamiseen ei kuitenkaan tarvita mitään erillistä todistusta. Kohtuullinen liikunta on sallittua ja suotavaakin leikkauksen jälkeen.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above