Page 4

Polviopas_fi_e-versio

Vasemmassa polvessa on pitkälle edennyt nivelrikko. Nivelrako on polven sisäsyrjältä madaltunut ja polveen on kehittynyt lievä länkisääri (varus) virheasento. 4 Leikkauksen jälkeinen röntgenkuva, jossa näkyy asennettu polven tekonivel. YLEISTÄ POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSESTA Polven nivelrikkoa pyritään hoitamaan ensisijaisesti konservatiivisesti eli kipulääkkeillä, fysioterapialla, niveleen annettavilla pistoksilla ja polvituilla. Pol-ven tekonivelleikkaukseen päädytään, kun asianmukaisesti toteutettu konser-vatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää lievitystä oireisiin ja röntgenkuvassa on selkea muutos. Tärkein syy polven tekonivelleikkauk-sen suorittamiseen on primaarinen eli tuntemattomasta syystä johtuva nivelrikko. Nivelrikkoa voivat aiheuttaa erilaiset reumasairaudet, tapaturmien jälkitilat ja tiettyjen nivelsairauksien jälkitilat. Polven tekonivel koostuu reisiluun ja sääriluun pinnalle luusementillä kiinni-tettävistä metallisista osista ja sääriluun puoleiseen metalliosaan kiinnittyvästä polyeteenimuovista, joka niveltyy reisi-luun metallista osaa vasten. Tarvittaes-sa myös polvilumpio pinnoitetaan. Leikkauksen tavoitteena on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä. Osalla potilaista jää leikkauksen jälkeen satunnaista kipuilua polveen. Leik-kauksessa korjataan polveen tullut mahdollinen virheasento. Polven liik-kuvuutta ei leikkauksella yleensä pysty merkittavasti lisäämään. Leikkausta edeltävä liikelaajuus on usein merkittä-vin leikkauksen jälkeistä liikettä ennus-tava tekijä. Polven tekonivel rajoittaa elämää eri tavoin. Sen kanssa esimerkiksi ei yleensa pysty juoksemaan ja polvilleen ja kyykkyyn meno on vaikeaa.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above