Page 5

Polviopas_fi_e-versio

VALMISTAUTUMINEN LEIKKAUKSEEN Yleiskunto ja lääkitys Hyvä yleiskunto nopeuttaa leikkauksesta toipumista seka fyysisen toimintakyvyn parantumista. Mahdollisten perussai- rauksien (esim. diabetes, verenpainetauti) tulee olla hyvässä tasapainossa ennen leikkausta. Koholla oleva verensokeri lisää leikkauksen jälkeisen tulehduksen riskiä ja sokeritaudin hoitotasapaino onkin syytä tarkastaa oman lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa hyvissä ajoin ennen leikkausta. 5 Viime kuukausina sairastettu sydänin-farkti vaatii yleensä suunnitellun tekoni-velleikkauksen lykkäämistä. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriinne. Tupakoinnin lopettaminen ennen leik-kausta (mielellään yli 4 viikkoa aikai-semmin) edesauttaa leikkaushaavan paranemista. Liikunta ja lihasvoima Hyvä lihaskunto edistää leikkauksen jälkeistä toipumista. Lihaskunnosta ja nivelen liikkuvuudesta huolehtiminen on osa tekonivelleikkaukseen valmen-tautumista. Ennen leikkausta on tärkeää vahvistaa lihaksia ja ylläpitää nivelten liikkuvuutta kipujen sallimissa rajoissa. Sopivia liikuntamuotoja on esimerkiksi kuntosa-liharjoittelu, (sauva)kävely, vesivoimiste-lu, uinti, pyöräily ja voimistelu. Liikuntaa on turvallista jatkaa aina leikkaukseen asti, viimeisinä päivinä kevyemmin. Lisäharjoitusohjeita voi kysyä kotipaik-kakunnan terveyskeskuksesta. Polven tekonivel Ylipaino Huomattava ylipaino (painoindeksi BMI yli 3 kg/m²) vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista, lisää riskiä haa-van paranemisongelmiin, voi pitkittää toipumisaikaa ja lisätä tekonivelen irtoamisriskiä. Ohjeita ruokavalioon ja laihduttamiseen voi kysyä omasta terveyskeskuksesta. Leikkauksen tavoitteena on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above