Page 6

Polviopas_fi_e-versio

6 Tulehdusten ja ihon hoito Tekonivel on vierasesine, johon elimis-tössä olevat bakteerit herkästi hakeutu-vat varsinkin toipilasaikana. Tulehduk-set voivatkin olla este leikkaukselle ja siksi piilevät virtsateiden ja hampaiden tulehdukset tulee hoitaa ennen leikka-usta. Lisäksi tulee hoitaa tulehtuneet ihottumat, varvasvälien ja kantapäiden ihorikot ja haavat seka kynsivallin tu-lehdukset. Leikkausalueella ei saa olla haavoja, märkänäppyjä tai rupia. Hampaiden hoito Tekonivelleikkaukseen tullessa suun ja hampaiden tulee olla hoidetut. Hampai-den tulehduspesäkkeet voivat olla pii-leviä ja ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Leikkauspäätöstä tehdessä hoitava lääkäri arvioi ham-maslääkärillä käynnin tarpeellisuuden. Mikäli hammas joudutaan poistamaan, tekonivelleikkaus voidaan tehdä aikai-sintaan 2 viikon kuluttua toimenpitees-tä. Hammashoidosta vastaa oman kunnan terveyskeskus. Myös yksityisen ham-maslääkärin suorittamasta hoidosta saa Kelan korvauksen (erillistä lähetettä ei tarvita). Hammaslääkäriaika kannat-taa varata heti kun leikkauspäätös on tehty. Apuvälineet, kotona selviytyminen Ennen leikkaukseen tuloa lainatkaa kyynärsauvat oman kuntanne apu-välinelainaamosta. Lainaus on mak-sutonta. Fysioterapeutti ohjaa teitä apuvälineasioissa. Kyynärsauvoista voitte luopua kun kävely on turvallista ja ontuminen mahdollisimman vähäis-tä. Koska hoitoaika sairaalassa on lyhyt (noin 2 vuorokautta), on hyvä jo etukäteen miettiä leikkauksen jälkeistä selviytymistä kotona esim. kaupassa käyntiä, ruuanlaittoa ja peseytymistä. Avuntarvetta ja -saantia on myös hyvä arvioida etukäteen. Läheisten tuki on tärkeä osa toipumista ja voitte tuoda läheisenne mukaan jo ensitilaisuuteen ja ohjauskäynnille. Voitte ajaa autolla, kun pystytte luotettavasti ja turvallisesti painamaan polkimia. Tähän menee yleensä noin 6-8 viikkoa, mutta aika on yksilöllinen. Autossa voi matkustaa heti, kun polven liikkuvuus ja kipu sen sallivat. Laboratoriotutkimukset Käykää HUSLAB-laboratoriossa veri- ja mahdollisessa sydänfilmissä muuta-maa päivää ennen leikkausarviokäyntiä, jotta vastaukset ovat käytössä leik-kausarviokäynnillä. Kokeita varten ei tarvitse olla syömättä ja juomatta.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above