Page 8

Polviopas_fi_e-versio

LEIKKAUSARVIOKÄYNTI 8 Teidät kutsutaan leikkausarviokäyn-nille 1-2 viikkoa ennen leikkausta. Tällä käynnillä otetaan röntgenkuvat polvesta. Tapaatte sairaanhoitajan, joka tarkistaa leikkauskuntonne ja jolta saatte leikkaukseenne liittyen yksilöllisiä ohjeita. Anestesialääkärin tapaatte tar-vittaessa. Lisäksi järjestetään fysiotera-peutin ryhmäohjauskäynti, jossa saatte ohjeita apuvälineiden hankintaan ja lihaskunnon parantamiseen. Veren hyytymiseen vaikuttavista lääk-keistä ja niiden käytösta saatte ohjeet anestesialääkäriltä. MikäIi käytätte Omega 3 -valmisteita, niiden käyttö tulisi lopettaa 2 viikkoa ennen leikkaus-ajankohtaa. Ottakaa leikkausarviokäynnille mukaan kaikki kutsun mukana tulleet lomakkeet huolellisesti täytettyinä, mahdolliset reseptit sekä mahdollisesti hammas-lääkäriltä saamanne todistus. Käyntiin saattaa kulua aikaa koko päivä. lhorikko voi olla este leikkaukselle. Myös rikkoutuneet ihopoimut tai varpaanvälit täytyy huomioida. Mi-käIi teillä ilmenee ongelmia ihossa, ottakaa yhteys osastolle jo ennen sairaalaan tuloa. Leikkausvalmistelut • Käykää leikkausta edeltävänä ilta-na tai mieluiten tulopäivän aamuna suihkussa ja peseytykää huolelli-sesti saippualla tai nestesaippualla (koko vartalo, alapesu, leikkaus-alue, napa ja myös hiukset). Pesun tarkoituksena on vähentää baktee-rimäärää leikkausalueella. • Olkaa syömättä leikkausta edel-tävänä yönä klo 24 jälkeen. Vettä, laimeaa mehua, mustaa kahvia ja teetä voitte juoda 3 dl kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloaikaa. Aneste-sialääkärin määräämät kotilääkkeet voi ottaa pienen vesitilkan kanssa. • Ottakaa mukaan kyynärsauvat, omat tukevat ja hyvin jalassa py-syvät sisäjalkineet, hygieniavälineet esim. hammasharja ja -tahna. • Ottakaa mukaan hoitajan kanssa sopimanne kotilääkkeet, esimerkik-si astmasuihkeet. • Arvoesineet ja korut on hyvä jättää kotiin. Rahaa on hyvä olla mukana jonkin verran esim. taksiin. Leikkauspäivä Tulkaa sairaalaan leikkauspäivän aamu-na sovittuun aikaan. Älkää syökö mi-tään klo 24 jälkeen yöllä; vettä, laimeaa mehua, mustaa kahvia ja teetä voitte juoda 3 dl kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloaikaa. Maitoa sisältävien juomien ja hedelmälihaa sisältävienmehujen juonti on kielletty. Anestesialääkärin mää-räämät kotilääkkeet voi ottaa pienen vesimäärän kanssa. Ennen leikkausta pukeudutte leikkaus-vaatteisiin ja saatte anestesialääkärin määräämän esilääkityksen. Leikkaus kestää noin 1-2 tuntia. Ennen leikka-usta saatte tulehdusriskiä vähentävän antibiootin. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above