Page 11

Polviopas_sve_e-versio

VÅRD OCH REHABILITERING EFTER OPERATIONEN Den första morgonen efter operatio-nen avlägsnar skötarna dränerings-röret och urinkatetern, om sådana har använts. De hjälper er också med morgontvätten. När ni ligger på rygg, undvik att använda en kudde under knävecket, eftersom det är viktigt att ni sträcker ut knät helt. När ni vilar på sidan kan ni ha en kudde mellan knä-na. Vårdpersonalen ger instruktioner 11 för att hitta en bra ställning. Ni får gå på toaletten med vårdper-sonalens hjälp genast när ert tillstånd tillåter det. Ni får duscha tidigast 24 timmar efter operationen. På grund av att vårdtiderna är korta uppmuntras ni till självständighet på avdelningen. Ert aktiva deltagande hjälper er återhämt-ning och rehabilitering. Om ni har ordinerats läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodpropp i injektionsform, får ni handledning i hur injektionen ska utföras på avdelning-en. Läkemedelsbehandlingen fortsät-ter hemma enligt läkarens anvisningar. Röra sig efter operationen Efter operationen hjälper personalen er att snabbt komma i rörelse – ofta redan på operationsdagen, eftersom en tidig start främjar återhämtningen och minskar risken bl.a. för venblod-proppar. Det är tillåtet att sitta, men till en början ska ni undvika att sitta länge för att förebygga svullnad. Målet med rehabiliteringen är att ni rör er så normalt som möjligt. Vanligen får man stiga med hela vikten på den opererade extremiteten. För att stöda gåendet och förhindra haltning är det bra att till en början använda kryck-käppar eller rollator. Utöver gångöv-ningarna ordnas även handledda rö-relseövningar på avdelningen. Syftet med övningarna är att stimulera blod-cirkulationen, aktivera musklerna och återställa knäts rörlighet. Målet är att från första början sträcka ut knät fullt ut och att böja knät så mycket det går. Övningarna nedan har utvecklats med tanke på god funktion i den operera-de leden. Ni kan tryggt börja övning-arna genast efter operationen. När ni gör rörelserna kan ni känna spänning i musklerna, men övningarna får inte orsaka ökade starka smärtor. Efter operationen ökas antalet upprepningar och ansträngningen gradvis eftersom det tar tid för vävnaderna att läka. Inn-an ansträngningen ökas borde smärtan vara under kontroll och haltandet så ringa som möjligt. Vattenmotion, (kon-ditions) cykling, skidåkning, gymträning o.d. lämpar sig för många opererade. Ni kan ägna er åt dessa motionsgrenar efter era egna preferenser senast vid ti-den för efterkontrollen (2–3 mån.). Om ni behöver ytterligare handledning, sök er till fysioterapin vid er egen hälsocen-tral. Rekommendationer för hälsomo-tion per vecka finns på adressen www. ukkinstituutti.fi /liikuntapiirakka.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above