Page 13

Polviopas_sve_e-versio

3. 4. 5. Förflyttning av vikten Flytta vikten från en fot till den andra. Ni kan effektivisera rörelsen genom att turvis lyfta fötterna från golvet. Syftet med viktförflyttningen och stegöv-ningarna 13 2. 8. är att förbättra kontrollen av höften och benen. Samtidigt övar du dig att lägga vikt på det opererade be-net. 6. Stegövning som förbereder för gång Ta ett steg bakåt med det opererade benet och lägg vikten på benet. Ta därefter ett steg framåt med det ope-rerade benet och flytta vikten på det opererade benet. 7. Tänja vaden För det ben som ska tänjas bakåt med rakt knä och tryck hälen i golvet. Böj det främre knät lite, håll tänjningen minst 30 sekunder. 8. Sträcka ut knät Sitt på en stol och lägg det operera-de benet på en annan stol. Låt knät sträckas ut i denna ställning. Ni kan tryggt börja övningarna genast efter ope-rationen.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above