Page 14

Polviopas_sve_e-versio

9. Gå upp för trappor Ni kan ta stöd i handräcket. Då ska ni placera kryckkäppen på handräckets sida på det sätt som visas på bilden. Ta ett steg uppåt med det friska benet. Placera det opererade benet bredvid det friska. Flytta kryckkäppen till sam-ma 14 trappa med benen. 10. Gå ned för trappor Ta stöd i handräcket. Börja med att ställa kryckkäppen på det lägre trapp-steget. Ställ sedan det opererade be-net på samma trappsteg med kryck-käppen. Ställ därefter det friska benet bredvid det opererade benet. Ta ett trappsteg i taget. Utskrivning Ni får åka hem 2–3 dygn efter ope-rationen.. När ni åker hem får ni de läkemedelsrecept som ni behöver, eventuellt sjukskrivningsintyg och en tid för efterkontroll på kirurgiska po-likliniken cirka 2–3 månader efter ope-rationen. Ni får även instruktioner för sårvård på utskrivningsdagen. Clipsen som används för att försluta huden tas bort vid er egen hälsocentral 2 veckor efter operationen. Såret får bli vått och ni behöver inte skydda det när ni du-schar. Ni får bada bastu, simma och bada efter att clipsen har avlägsnats och såret är helt torrt. Ni åker hem med personbil, taxi eller invalidtaxi. Om ni åker taxi, betalar ni självriskandelen för färden. När ni kommit hem, räcker det till en början med att ni motionerar genom att gå inomhus. När ni mår bättre kan ni ock-så gå ute och öva på egen hand enligt de instruktioner som ni får med er från sjukhuset. Det är nyttigt att öka mo-tionerandet så småningom. Ni får göra det efter er kondition och de begräns-ningar som operationen medför. Det kan förekomma svullnad i det ope-rerade benet flera månader efter opera-tionen. Svullnaden ökar i allmänhet om ni sitter länge eller anstränger benet för mycket. Ni kan lindra svullnaden genom att hålla benet i högläge, göra pum-pande rörelser med fotleden och utföra kylbehandling. Det opererade knät är ofta varmare än det övriga benet och det andra knät. Skillnaden kan finnas kvar upp till ett år efter operationen. Vid operationen uppstår ett litet om-råde utan känsel på knäts yttre sida. Både temperaturskillnaden och av-saknaden av känsel är normala feno-men efter en operation. Det kan förekom-ma svullnad i det opererade benet flera månader efter operationen. 9. 10.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above