Page 17

Polviopas_sve_e-versio

RISKER I ANSLUTNING TILL EN LEDPROTESOPERATION Trots omsorgsfulla förberedelser för-knippas kirurgiska ingrepp alltid med 17 risker för komplikationer. Det opererade området kan infekter-as. Om det ännu kommer sekret från operationssåret när clipsen avlägsnas eller om sårets rodnad ökar efter att ni kommit hem från sjukhuset, eller om ni får feber (över 37,5 grader) utan någon annan förklarande orsak ska ni ta kon-takt med avdelningen. Ibland blir det nödvändigt att rengöra operationssåret eller området kring ledprotesen i operationssalen. Vid kronisk ledprotesinfektion måste den infekterade ledprotesen tas bort. En ny ledprotes opereras in cirka 6–12 veckor efter den första operationen, när infektionen har försvunnit. Det finns alltid svullnad i en opere-rad extremitet. Avvikande svullnad i fotleden eller kring smalbenet, eller tryckande smärta djupt inne vaden, i synnerhet när fotleden rörs uppåt, kan emellertid vara ett symtom på ven-trombos. Om ni misstänker att ni har en venblodpropp, kontakta avdelning-en. Ledprotesoperationer ger den bästa hjälpen vid smärtor, och smärtbehand-lingen ger goda resultat. En liten del av patienterna känner tidvis smärta även efter operationen. Orsaken till denna smärta kan inte alltid upptäckas en vid ingående undersökningar. En ledprotes är en mekanisk reserv-del. Det är vanligt att det hörs svagt slammer eller smällar från det opere-rade knät. Mer sällsynta problem efter operatio-nen är nervskada och brist på kän-sel och kraft i leden till följd av den. Denna risk förknippas särskilt med korrigering av kobenthet i knät (val-gus). Lindrig brist på känsel i operations-sårets område förekommer ofta, men en del av detta försvinner med tiden, och patienter upplever sällan detta som ett problem. Trots omsorgsfulla förberedelser finns det alltid risker med kirurgiska ingrepp.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above