Page 5

Polviopas_sve_e-versio

FÖRBEREDELSER INFÖR OPERATIONEN Allmänkondition och läkemedel 5 En bra allmänkondition gör att ni åter-hämtar er snabbare från operationen och att er fysiska funktionsförmåga förbättras snabbare. Eventuella pri-märsjukdomar (t.ex. diabetes, blod-tryckssjukdom) bör vara i god balans före operationen. Förhöjt blodsocker ökar risken för inflammation efter ope-rationen. Om ni har diabetes, är det viktigt att ni kontrollerar er blodsock-erkontroll med er egen läkare eller di-abetesskötare i god tid före operatio-nen. Om en patient får hjärtinfarkt några månader före en planerad ledproteso-peration måste operationen vanligen senareläggas. Ta vid behov kontakt med er vårdande läkare. Om ni slutar röka före operationen (gärna över 4 veckor tidigare), läks operationssåret bättre. Motion och muskelstyrka God muskelkondition underlättar åter-hämtningen efter operationen. Att sköta om sin muskelkondition och le-dens rörlighet är en del av förberedel-serna inför operationen. Det är viktigt att stärka musklerna och upprätthålla ledens rörlighet före operationen i den mån som smärtor-na tillåter. Lämpliga motionsformer är t.ex. gymträning, stavgång och gång, vattengymnastik, simning, cykling och gymnastik. Ni kan tryggt fortsätta att motionera fram till operationen. Mo-tionera lättare under de sista dagarna före operationen. Kontakta er hälso-vårdscentral för träningsinstruktioner. Knäledsprotes Övervikt Betydande övervikt (ett viktindex, BMI, på över 35 kg/m²) kan göra det tekniska utförandet av operationen svårare, öka riskerna som förknippas med läkandet av såret, förlänga kon-valescensen och öka risken för att ledprotesen lossnar. Kontakta er häl-sovårdscentral för instruktioner om kost och bantning. Syftet med operationen är att lindra smärta och öka funk-tionsförmågan.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above