Page 8

Polviopas_sve_e-versio

OPERATIONSBEDÖMNINGSBESÖKET 8 Ni kallas till ett operationsbedöm-ningsbesök 1–2 veckor före operatio-nen. Vid detta besök tas röntgenbilder på knät. Ni träffar en sjukskötare som kontrollerar att ni är i skick för opera-tionen och ger er individuella instruk-tioner om er operation. Vid behov får ni också möta anestesiläkaren. Dess-utom ordnas ett grupphandlednings-besök hos en fysioterapeut, där ni får anvisningar om hur ni skaffar hjälpme-del och förbättrar muskelkonditionen. Om ni ordinerats läkemedel som på-verkar blodets koagulationsfakto-rer, får ni anvisningar om läkemedlet av anestesiläkaren. Om ni använder Omega 3-produkter, bör ni sluta an-vända dem två veckor innan opera-tionstidpunkten. Fyll omsorgsfullt i alla blanketter som kommer med kallelsen till operatio-nen. Ta med de ifyllda blanketterna, eventuella recept och eventuellt intyg av tandläkare till operationsbedöm-ningsbesöket. Besöket kan ta hela dagen i anspråk. Sår i huden kan förhindra operatio-nen. Även sår i hudveck och mellan tårna ska beaktas. Om ni upptäck-er problem med huden, ta kontakt med avdelningen redan innan ni kommer till sjukhuset. Operationsförberedelserna • Duscha er kvällen före operationen eller gärna på operationsdagens morgon och tvätta er omsorgsfullt med tvål eller fly-tande tvål (hela kroppen, intimtvätt, ope-rationsområdet, naveln och även håret). Syftet med tvätten är att minska mäng-den bakterier på operationsområdet. • Låt bli att äta efter klockan 24 natten före operationen. Ni kan dricka 3 dl vatten, svag saft, svart kaffe eller te två timmar innan ni kommer till sjukhuset. Ta de läkemedel som anestesiläkaren ordinerat med en liten mängd vatten. • Ta med kryckkäpparna, egna stadiga inneskor som sitter bra på foten samt hygienartiklar, t.ex. tandborste och tandkräm. • Ta också med de läkemedel som ni överenskommit om med skötaren, t.ex. era astmaläkemedel. • Det är bäst att lämna värdeföremål och smycken hemma. Ta med lite pengar t.ex. till taxi. Operationsdagen Kom till sjukhuset på operations-dagens morgon. Ät inte något efter klockan 24 på natten; ni kan dricka 3 dl vatten, svag saft, svart kaffe eller te två timmar innan ni kommer till sjukhu-set. Det är förbjudet att dricka drycker som innehåller mjölk och juicer som innehåller fruktkött. Ta de läkemedel som anestesiläkaren ordinerat med en liten mängd vatten. Före operationen klär ni er i opera-tionskläderna och får den premedici-nering som anestesiläkaren ordinerat. Operationen tar 1–2 timmar. Före ope-rationen får ni antibiotika som minskar infektionsrisken. Operationen utförs i allmänhet i ryggbedövning.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above