Page 9

Polviopas_sve_e-versio

9 En smärtmätare används för att mäta smärtan efter operationen. Pumpande rörelse med fotleden som ökar venåterflödet efter operationen. Under ingreppet hörs ljud som orsa-kas av operationen och därför får ni öronproppar för operationen, om ni vill. Utöver bedövningen får ni vid be-hov också lugnande läkemedel som också hjälper er att sova. Efter operationen flyttas ni till uppvak-ningsrummet, där ert mående obser-veras medan bedövningen släpper. Från uppvakningsrummet flyttas ni till vårdavdelningen, där ert mående följs upp regelbundet. När ni kommer till avdelningen får ni något att dricka, och ni serveras middag eller kvällsmat beroende på er ankomsttid. Berätta för personalen om det sker föränd-ringar i ert mående. När ni själv kan röra på era fötter, bör-ja röra på fotlederna för att stimulera blodcirkulationen i era ben. Detta före-bygger uppkomsten av venblodpropp, påskyndar att bedövningsämnena försvinner från kroppen och minskar svullnaden i benen. Böj och sträck ut fotlederna och tårna ofta när ni är vaken, och effektivisera lungventilatio-nen genom att andas djupt. Smärtbehandling Under återhämtningen efter operatio-nen kan ni uppleva till och med stark smärta och svullnad i det opererade området. Smärtan behandlas med smärtstillande läkemedel som ska in-tas regelbundet. Smärta och svullnad kan också lindras med kylbehandling. Styrkan av de smärtor som patienter upplever efter operationen varierar. Vi kan hjälpa er om ni berättar om era smärtor i ett så tidigt skede som möjligt. Smärta bedöms på sifferskalan 0–10. Noll betecknar ingen smärta alls medan 10 avser svåraste tänkbara smärta. Om smärtan blir brännande eller påminner om elstötar, berätta för vårdpersonalen om detta. En tillräcklig behandling med smärtstillande läkemedel hjälper er att komma i rörelse och återhämta er. Berätta för personalen om det sker för-ändringar i ert mående.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above