Page 10

Rajamme Vartijat 3-2016

- Lapin rajavartioston resurssit itärajalla riittävät perusvalvontaan tilanteen ollessa rajalla vakaa. Jos tilanne itärajalla vaikeutuu nykyisestä ja on pitkäkestoinen, niin resurssimme ovat riittämättömät, LR:n komentaja eversti Jari Tolppanen painottaa. TEKSTI: AKSANA KUROLA KUVAT: ANTTI KUROLA Joustaen tilanteesta toiseen Pitkät etäisyydet ja laajat erämaat ovat muovanneet Lapin rajavartioston toimintatapoja. On tärkeää kyetä käyttämään LR:n resursseja hyvin joustavasti toiminnan painopisteen mukaan. Tästä kaikesta vastaa Lapin rajavartioston komentaja eversti Jari Tolppanen. resurssimme ovat riittämättömät, painot-taa komentaja eversti Jari Tolppanen. Tolppanen on työskennellyt vuoden 2015 alusta LR:ssa ja sitä ennen Rajavartiolaitok-sen esikunnassa. Aiemmin hän työskenteli Kainuun rajavartiostossa ja Pohjois-Kar-jalan rajavartiostossa ja on nyt LR:ssakin toista kertaa. Everstillä on hyvä näkemys itärajan tilanteesta. Tolppanen tietää, että Lapissa hallinnan haastetta helpottavat laajat erämaa-alueet molemmin puolin itärajaa. Näin erämaisissa oloissa ovat pienemmät laittomien raja-nylitysten riskit kuin Kaakkois-Suomessa, missä asutus on aivan rajassa kiinni. Erä-maaosuuksilla tulee hyvin vähän laittomia rajanylityksiä. Etäisyydet ovat pitkät ja yksiköiden toi- Pohjoisesta katsottuna huomaa, kuinka suuri maa Suomi on. Tästä kokonaisuudesta Lapin Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköistä valvoo ylivoimaisesti suurinta pinta-alaa. LR:n toiminta-alue kattaa koko Lapin maakunnan lukuun ottamatta Torniota. Valtakunnanrajaa kertyy 1 608 kilometriä, ja siitä osuudesta Venäjän vastaista rajaa on 380 km, Norjan rajaa 736 km ja Ruotsin rajaa 488 km. Pohjoisen haastavat olot, pitkät etäisyy-det, laajat erämaa-alueet ja erityispiirteenä ankarat säät asettavat vaatimuksia LR:n toiminnalle. - Rajavartioston resurssit itärajalla riit-tävät perusvalvontaan, kun tilanne on rajalla vakaa. Jos tilanne itärajalla muuttuu nykyistä vaikeammaksi ja on pitkäkestoista, 10 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above