Page 21

Rajamme Vartijat 3-2016

Tämän päivän rajavartija hoitaa tarvitta-essa niin poliisin, tullin ja pelastuslaitok-sen tehtäväkenttään perinteisesti kuuluvia tehtäviä. Seuraamme Ilomantsin rajavar-tioaseman koirapartion matkassa rajatur-vallisuustoiminnan kehittymistä heidän ar-jessaan. Riskianalyysi ja vastuualueet valvonnan perusta Vuosikymmeniä sitten rajavartioasemat olivat melko suljettuja yhteisöjä. Niillä asuttiin pysyvästi, ja poistumiseen täytyi olla aseman päällikön lupa. Jopa naimisiin-meno oli komentajan myöntämän luvan Vanhempi rajavartija, koiranohjaaja Jorma Maksimainen ja saksanpaimenkoira Fani ovat kivunneet Virmavaaran huipulle. Kuva: Marko Parviainen varassa, ja töitä tehtiin ilman työaikalain asettamia tuntimääriä. Nyt työaika asemilla suunnitellaan kol-miviikkoisjaksoissa, ja henkilöstö asuu muualla kuin rajavartioasemalla. Sekä raja-miehet että -koirat pääsevät työvuoron jäl-keen kotiin lepäämään. Tämänpäiväinen partio kohdistuu Ilo-mantsin pohjoisosista löytyvän itäpisteen eli rajamme itäisimmän pisteen suuntaan. Kymmenen tunnin työvuoro alkaa heti aamusta rajavartiomiesten kerääntyessä Ilomantsin rajavartioasemalle. Toimistossa odottaa päivittäisjohtajan Rasti-tietojär-jestelmällä laatima partiokäsky tai tutum-min "partiolappu". Siinä ilmenee partion kokoonpano, tarkastettava alue ja päivän muut partiotehtävät. Käytännössä koirapartiotoiminta poh-jautuu vastuualueperiaatteeseen, joka mahdollistaa omatoimisemman valvonnan suunnittelun. Koiranohjaaja saa tietyn vas-tuualueen, jonka tarkastamisesta hän vastaa muutaman päivän. Toimintamalli mahdollis-taa esimerkiksi hankalien sääolosuhteiden huomioimisen ja siirrettävien teknisten val-vontavälineiden joustavan käytön. Tietojärjestelmästä ja viikkosuunnitel-masta toimiston seinällä voi tarkastaa muiden partioiden liikkeet ja saada koko- RAJAMME VARTIJAT 21


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above