Page 22

Rajamme Vartijat 3-2016

Evästauolla vanh rvja Jorma Maksimainen muistelee ensivierailua Lahnajärven partiomajalla 36 vuotta naistilannekuvaa tietystä päivästä tai koko viikosta. Rasti-järjestelmä tukee kattavan tilannekuvan ylläpitoa, sillä sinne kirjataan vuoron päätteeksi kaikki partion aikana tehdyt havainnot ja toimenpiteet, jolloin muutkin voivat käyttää saatua tietoa. Pohjana riskianalyysi Vastuualueperiaatteen ohella työskentely perustuu tarkkaan laadittuun riskiana-lyysiin. Siinä on otettu huomioon muun muassa maaston vaikeakulkuisuus, rajalle johtavien teiden sijainti ja aiemmat rajata-pahtumat. Riskianalyysin pohjalta eri raja-osuuksille on määritetty tiettyjä aikavälejä, jolloin alueet on tarkastettava. Tietyt alueet tarkastetaan päivittäin useampaan kertaan siinä missä jokin toinen rajaosuus tarkaste-taan huomattavasti harvemmin. Partiotoiminta pyritään suunnittelemaan niin, ettei partioida aina rutiininomaisesti samaan aikaan samalla alueella. Jotkut keskeiset alueet kuuluvat myös tekniseen sitten. Tulevasta ammatista ei ollut vielä tietoa. Kuva: Kaisa Simola valvontajärjestelmään, jolloin erillistä par-tioin tehtävää tarkastusta tarvitaan näillä osuuksilla vähemmän. Toimistossa miehet tarkastavat vielä sähköpostin ja noutavat henkilökohtaisen varustuksensa säilöstä. Sitten siirrytään autohalliin partioautolle. Mukaan pakataan radio, tietokone, kunkin rajavartijan varus-tekassit ja eväät. Koira hyppää tottuneesti kuljetushäkkiinsä, ja vartioasemalta lähde-tään auto lattiasta kattoon täynnä tavaraa. Näin varmistetaan partion kyky reagoida kaikenlaisiin tilanteen muutoksiin. On mah-dollista, että partion tehtävä muuttuu vuo-ron aikana. Taustatietoa toimialueesta Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialue kattaa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueet. Toiminta keskittyy pää-asiassa rajalla sijaitsevien kuntien eli Ki-teen, Tohmajärven, Joensuun, Ilomantsin ja Lieksan alueelle. Valvottavaa rajaosuutta on yhteensä 304 kilometriä, ja rajavartioasemia on kolme: pohjoisessa Lieksa, keskivaiheilla Ilomantsi ja eteläisimpänä Tohmajärvi. Sen lähellä sijaitsee myös Niiralan rajatarkastus-asema. Perinteisesti miehisessä työyhteisössä työskentelee nyt myös naisia yhä enem-män. Tällä hetkellä P-KR:n naisrajavartijat toimivat Niiralan rajatarkastusasemalla. Heitä on kuusi, mutta joulukuussa 2016 aikana vahvuus kasvaa yhdellä. Ilomantsin rajavartioasemalla on pisin valvottava rajaosuus P-KR:n toimialueella, yhteensä 133 km. P-KR:n painopistealue on riskianalyysiin perustuen kuitenkin eteläm-pänä Tohmajärven suunnassa. Syrjäisem-män sijainnin, harvemman tieverkoston ja vaikeakulkuisemman maaston vuoksi Ilomantsin seutu on lähtökohtaisesti rau-hallisempaa partiointialuetta. Ilomantsin rajavartioaseman alueella ei ole rajanyli-tyspaikkoja, joten henkilöstöllä ei ole raja- 22 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above