Page 23

Rajamme Vartijat 3-2016

Vanh rvja Marko Parviainen ihastelee kunnostamaansa siltaa Virmajärvellä. Nuoruuden kirvesmiehen ammatista on hyötyä myös rajavartija-aikana. Kuva: Kaisa Simola tarkastustehtäviä omalla alueellaan, vaan toiminta painottuu rajojen valvontaan. Tarvittaessa aseman henkilöstöä voidaan kuitenkin käyttää rajatarkastustehtävien tukemiseen muualla. Ilomantsin rajavartioasemalla palvelevilla koiranohjaaja Jorma Maksimaisella ja van-hempi rajavartija Marko Parviaisella on työ-kokemusta yhteensä yli 50 vuotta. Yhteis-tuumin he toteavat, ettei vuoron kulkua koskaan voi ennustaa, vaikka partio suun-tautuisi lähtökohtaisesti rauhallisemmalle alueelle. Kutsu esim. ensivastetehtävään voi tulla milloin hyvänsä. Ensiauttajakoulutus elintärkeä haja-asutusseudulla Ilomantsin alueella toimii vain yksi am-bulanssi. Alue lasketaan harvaan asutuksi seuduksi, minkä vuoksi ensihoitoyksikön vasteaika voi venyä kiireellisen hoidon-tarpeen kannalta joskus kriittiselle tasolle. Siksi pelastuslaitos antaakin rajavartijoille ensiauttajakoulutusta ja ensivastevarusteet pidetään partioautossa aina mukana. Käytännössä sovelletaan lähimmän par-tion periaatetta. Hälytyksiä partiot saavat siis lähes päivittäin, mutta keskimäärin ensivastetehtävään lähdetään noin ker-ran viikossa. Tilanteessa arvioidaan par-tion sijainti hälytyksen tullessa, vasteaika ambulanssiin nähden ja oman partiotehtä-vän kiireellisyysaste. Koulutuksen myötä rajavartijoilla on val-miudet defibrillaattorin käyttöön ja perus-mittausten, kuten verenpaineen, -sokerin ja happisaturaation, suorittamiseen. Teh-tävästä riippumatta paikalla odotetaan ambulanssin saapumiseen asti. Tehtävä päättyy vasta, kun vastuu potilaasta on siirretty ensihoitajille. Ensivastevarusteiden lisäksi partioau-tossa kulkevat jatkuvasti huomio- ja luo-tiliivit, suojakypärät, murtoraudat, lekat, piikkimatto ja hypotermiapussit. Kannetta-vat tietokoneet tulivat osaksi auton varus-telua kuusi vuotta sitten. Viestivälineinä käytetään partioauton ja -miesten VIRVE-puhelimia, jotka toimivat kattavassa viran-omaisverkossa. Uuden automallin takatilasta löytyvät paikat kahdelle koiralle. Sääolojen vaih-teluihinkin tulee varautua, joten mukana kulkevat jokaisen vartiomiehen vaihtovaat-teet. Talvella itähän lisätään paksut kelkka-varusteet, joten auto on yleensä pakattu äärimmilleen. Maksimainen naurahtaakin, että jos kaikki autosta löytyvä varustus purettaisiin, olisi se "vähän niin kuin se naisen käsilaukku, että sieltä löytyy melkein kaikki." Korvaamaton työtoveri Partioidessa tukeudutaan johonkin alueen partiomajoista tehtävän mukaan. Ilomant-sin alueella majoja on toistakymmentä kappaletta ja Lahnajärven partiomaja itä-pisteen läheisyydessä. Majoja hyödynne-tään lähinnä ruokailu- ja lepotauoilla. Ne RAJAMME VARTIJAT 23


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above